RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 2.2004, str. 7

Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2003. (skupina autora)

rrif - 2.2004, str. 9

I. Uprava i računovođa - obveza i odgovornost za sastavljanje financijskih izvješća društva za 2003.

rrif - 2.2004, str. 10

II. Sastavljanje godišnje porezne prijave poreza na dobitak za 2003. (Obrazac PD)

rrif - 2.2004, str. 16

III. Sastavljanje računa dobitka i gubitka te bilance malih poduzetnika

rrif - 2.2004, str. 54

IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka te bilance srednje velikih i velikih poduzetnika

rrif - 2.2004, str. 78

V. Sastavljanje izvješća o promjeni kapitala (glavnice)

rrif - 2.2004, str. 97

VI. Izvješće o novčanim tijekovima

rrif - 2.2004, str. 100

VII. Računovodstvene politike i bilješke uz temeljna financijska izvješća

rrif - 2.2004, str. 110

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2003. godinu

rrif - 2.2004, str. 116

Statistički izvještaj neprofitnih organizacija za 2003.

rrif - 2.2004, str. 147

Stjecanje nefinancijske imovine

rrif - 2.2004, str. 149

Konsolidacija financijskih izvještaja

rrif - 2.2004, str. 153

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 2.2004, str. 160

Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2003.

rrif - 2.2004, str. 161

Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2004.

rrif - 2.2004, str. 178

Konačni obračun PDV-a za 2003.

rrif - 2.2004, str. 181

Porezna prijava građana za 2003. godinu - obrazac DOH

rrif - 2.2004, str. 199

Instrumenti za upravljanje financijskim rizicima (I. dio)

rrif - 2.2004, str. 215

Posebnosti nekih carinskih postupaka

rrif - 2.2004, str. 222

Nadzor trgovine i obrta

rrif - 2.2004, str. 226

Odgovornost članova uprave trgovačkih društava za sklapanje štetnih ugovora u poslovanju s inozemstvom

rrif - 2.2004, str. 231

Zastara potraživanja i porez na dobitak

rrif - 2.2004, str. 236

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 2.2004, str. 239

Novi propisi

rrif - 2.2004, str. 239

Poslovne obavijesti

rrif - 2.2004, str. 243

Objava rezultata poslovanja

rrif - 2.2004, str. 272
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)