RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sve novo tek zaborav jest

rrif - 10.2004, str. 9

Računovodstvo obračunskih plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija, preuzimanje duga)

rrif - 10.2004, str. 11

Mjerenje profitabilnosti kupaca

rrif - 10.2004, str. 20

Računovodstvene informacije kao podloga upravljanja društvom

rrif - 10.2004, str. 26

Planiranje u zdravstvenim ustanovama

rrif - 10.2004, str. 30

Izmjene u načinu popunjavanja Obrasca OBVEZE za korisnike državnog proračuna

rrif - 10.2004, str. 38

Gotovinski promet i poticanje zapošljavanja

rrif - 10.2004, str. 41

Revizije prema ZTD-u

rrif - 10.2004, str. 44

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 10.2004, str. 54

Ocjenjivanje i kategorizacija dobavljača

rrif - 10.2004, str. 56

Bazel II. i rejting - konzekvencije za poslovnu praksu

rrif - 10.2004, str. 59

Planiranje i kontroling

rrif - 10.2004, str. 66

Kontroling nabave

rrif - 10.2004, str. 70

Dvostupanjski postupak nadmetanja

rrif - 10.2004, str. 79

Obračunavanje i plaćanje zateznih kamata na nepravodobno plaćene porezne obveze

rrif - 10.2004, str. 80

Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru

rrif - 10.2004, str. 88

Značajna dvojba glede gubitka pretporeza u slučaju pripajanja

rrif - 10.2004, str. 92

Porezi u praksi

rrif - 10.2004, str. 97

Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti

rrif - 10.2004, str. 100

Minimalni tehnički i drugi uvjeti u trgovini na veliko i malo i trgovačkim društvima nakon 1. 1. 2004.

rrif - 10.2004, str. 110

Uvjeti obavljanja trgovine kemikalijama

rrif - 10.2004, str. 116

Obilježavanje brašna evidencijskim markicama

rrif - 10.2004, str. 118

Pojednostavnjenje provoznog postupka - status ovlaštenog pošiljatelja

rrif - 10.2004, str. 123

Gotovina i prijenosi imovine u poslovanju s inozemstvom

rrif - 10.2004, str. 129

HUB 2 - Novi obrazac za podnošenje čekova na naplatu

rrif - 10.2004, str. 135

Provjera osposobljenosti poslodavca ili njegova ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu

rrif - 10.2004, str. 137

Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca

rrif - 10.2004, str. 140

Usklađenje s izmjenama i dopunama ZTD-a do 31. prosinca 2004.

rrif - 10.2004, str. 147

Prihvaćen je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

rrif - 10.2004, str. 150

Odlazak u mirovinu, pomoć za školovanje i nadoknada štete

rrif - 10.2004, str. 153

Obračunavanje i plaćanje doprinosa za beneficirani staž

rrif - 10.2004, str. 154

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 10.2004, str. 160

Novi propisi

rrif - 10.2004, str. 161

Poslovne obavijesti

rrif - 10.2004, str. 163

Objava rezultata poslovanja

rrif - 10.2004, str. 185
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)