RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Je li računovodstvo u krizi

rrif - 1.2004, str. 9

Konačni obračuni i knjiženja u računovodstvu poduzetnika za 2003.

rrif - 1.2004, str. 11

I. Obračun i knjiženje inventurnih razlika i rashoda za 2003.

rrif - 1.2004, str. 12

II. Konačni obračun troškova amortizacije za 2003.

rrif - 1.2004, str. 22

III. Konačni obračun članarina i doprinosa za 2003. godinu

rrif - 1.2004, str. 35

IV. Troškovi u 2003. godini s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 1.2004, str. 49

V. Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2003.

rrif - 1.2004, str. 65

VI. Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2003.

rrif - 1.2004, str. 73

VII. Godišnji obračuni i knjiženja vezani uz iskazivanje zaliha proizvodnje

rrif - 1.2004, str. 83

VIII. Posebnosti godišnjeg obračuna i neka zaključna knjiženja u poljoprivredi i zadrugarstvu za 2003.

rrif - 1.2004, str. 90

IX. Zaključna knjiženja i obračunske posebnosti uslužne djelatnosti servisa, popravaka, rekonstrukcija i sl.

rrif - 1.2004, str. 94

X. Posebnosti godišnjeg obračuna u hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 1.2004, str. 101

XI. Posebnosti u zaključnim knjiženjima u djelatnosti graditeljstva

rrif - 1.2004, str. 108

XII. Zaključna knjiženja u komunalnim i drugim društvima koja primaju državne potpore

rrif - 1.2004, str. 113

Godišnji popisi kod proračuna i njihovih korisnika

rrif - 1.2004, str. 120

Nadoknade plaća za bolovanja iznad 42 dana

rrif - 1.2004, str. 127

Kontrolni postupci i zaključna knjiženja u svezi s godišnjim obračunom u proračunskom računovodstvu

rrif - 1.2004, str. 131

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2003.

rrif - 1.2004, str. 144

Popis državnih ureda za reviziju

rrif - 1.2004, str. 157

Obračun amortizacije kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 1.2004, str. 158

Pripreme za godišnji obračun obrtnika i slobodnih zanimanja za 2003.

rrif - 1.2004, str. 167

Godišnji obračun banaka za 2003. godinu

rrif - 1.2004, str. 180

Gubitak i revizija poslovanja društva

rrif - 1.2004, str. 188

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 1.2004, str. 197

Kako koristiti zadužnicu

rrif - 1.2004, str. 199

Javna nabava novčanog kredita

rrif - 1.2004, str. 203

Obvezna godišnja izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2003.

rrif - 1.2004, str. 205

Izvješćivanje Porezne uprave o plaćenom porezu iz plaća i povremeno isplaćenih primitaka

rrif - 1.2004, str. 210

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

rrif - 1.2004, str. 215

Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak

rrif - 1.2004, str. 218

Novosti o izvješćivanju u knjizi poslovnih udjela

rrif - 1.2004, str. 223

Nadzorna knjiga od 1. siječnja 2004.

rrif - 1.2004, str. 226

Uredba za provedbu Carinskog zakona

rrif - 1.2004, str. 231

Osnovice za obvezna osiguranja u 2004. godini

rrif - 1.2004, str. 237

Novi propisi

rrif - 1.2004, str. 240

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 1.2004, str. 242

Poslovne obavijesti

rrif - 1.2004, str. 242

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.2004, str. 277
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)