RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Promjene u radnim odnosima

rrif - 9.2003, str. 11

Neke novosti Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

rrif - 9.2003, str. 17

Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima

rrif - 9.2003, str. 20

Financijska izvješća za 2002. više se ne predaju Trgovačkom sudu

rrif - 9.2003, str. 21

Računovodstvo najmova

rrif - 9.2003, str. 30

Dnevnice, terenski dodatak i naknade za odvojeni život u zemlji

rrif - 9.2003, str. 40

Računovodstvene informacije za upravljanje ovisnim poduzećima u drugim zemljama

rrif - 9.2003, str. 46

Upoznavanje poslovanja društva u procesu revizije financijskih izvješća

rrif - 9.2003, str. 55

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 9.2003, str. 61

Instrumenti analize i ocjene boniteta

rrif - 9.2003, str. 66

Financiranje i razvitak malog gospodarstva (SME sektor)

rrif - 9.2003, str. 71

Oporezivanje prometa nekretnina

rrif - 9.2003, str. 77

Porezne obveze građana u prometu više nekretnina

rrif - 9.2003, str. 84

Obustava i odgoda ovrhe u naplati poreznog duga

rrif - 9.2003, str. 87

Porezni položaj potpora u poljoprivredi

rrif - 9.2003, str. 89

Novosti u politici zaštite tržišnog natjecanja

rrif - 9.2003, str. 92

Mrežni marketing i suvremena tehnologija

rrif - 9.2003, str. 95

Inspekcijski nadzor i prekršaj prema Zakonu o zaštiti potrošača

rrif - 9.2003, str. 99

Carinski aspekt zaštite prava intelektualnog vlasništva

rrif - 9.2003, str. 101

O odlukama iz deviznog poslovanja

rrif - 9.2003, str. 107

Interna revizija u bankama te odnos revizije i supervizije

rrif - 9.2003, str. 110

Dionička društva na tržištu vrijednosnih papira

rrif - 9.2003, str. 113

Claudio Privitera: Podrijetlo i razvitak računovodstvene misli

rrif - 9.2003, str. 118

Izvođenje programa "Ovlašteni računovođa" u listopadu 2003.

rrif - 9.2003, str. 123

Novi propisi

rrif - 9.2003, str. 124

Poslovne obavijesti

rrif - 9.2003, str. 128

Objava rezultata poslovanja

rrif - 9.2003, str. 150
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)