RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Treći čovjek

rrif - 8.2003, str. 7

Troškovi ambalaže u trgovini na malo, predračuni i radni nalozi za usluge, te kamate na predujmove - Primjena Zakona o zaštiti potrošača

rrif - 8.2003, str. 9

Računovodstvo u funkciji mjerenja bogatstva za dioničare

rrif - 8.2003, str. 15

Pregled nekih metoda i postupaka upravljanja troškovima

rrif - 8.2003, str. 20

Primjena novog Zakona o proračunu

rrif - 8.2003, str. 26

Priprema proračuna za 2004.

rrif - 8.2003, str. 34

Mjerenje uspješnosti u hrvatskom javnom sektoru

rrif - 8.2003, str. 37

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 8.2003, str. 44

Proces upravljanja krizom - poslovni i financijski preokret

rrif - 8.2003, str. 49

Upravljanje naplatom potraživanja (osvrt na osiguravateljstvo)

rrif - 8.2003, str. 58

Dokumentacijska osnova za ovršnu naplatu tražbine

rrif - 8.2003, str. 62

Izbor najpovoljnije ponude za osiguranje imovine

rrif - 8.2003, str. 66

Životna osiguranja i porez na dohodak

rrif - 8.2003, str. 69

Rješavanje financijskih sporova u Njemačkoj

rrif - 8.2003, str. 73

Poljoprivrednici (obiteljska gospodarstva) i zadruge u poreznom sustavu

rrif - 8.2003, str. 79

Obvezni doprinosi samostalnih umjetnika

rrif - 8.2003, str. 82

Uvjeti prodaje prema Zakonu o zaštiti potrošača

rrif - 8.2003, str. 86

Carinska skladišta

rrif - 8.2003, str. 89

Doneseni su novi podzakonski akti temeljem novog Zakona o deviznom poslovanju

rrif - 8.2003, str. 97

Nova Odluka o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača

rrif - 8.2003, str. 99

Zakonodavni okvir tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru

rrif - 8.2003, str. 104

Kućne pomoćnice i druge osobe zaposlene u kućanstvu

rrif - 8.2003, str. 107

Izmjene i dopune ZTD-a

rrif - 8.2003, str. 116

Novi propisi

rrif - 8.2003, str. 117

Poslovne obavijesti

rrif - 8.2003, str. 122

Objava rezultata poslovanja

rrif - 8.2003, str. 143
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)