RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Labirint

rrif - 7.2003, str. 9

Ukidanje ograničenja u deviznom poslovanju

rrif - 7.2003, str. 11

Polugodišnja financijska izvješća za trgovačka društva u 2003.

rrif - 7.2003, str. 15

I. Polugodišnji međuobračun i financijska izvješća

rrif - 7.2003, str. 15

II. Naknade, članarine i doprinosi - obveza plaćanja tijekom 2003. godine

rrif - 7.2003, str. 19

III. Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine i obračun amortizacije u međuobračunskim razdobljima u 2003.

rrif - 7.2003, str. 23

IV. Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2003.

rrif - 7.2003, str. 30

V. Promjena visine predujmova poreza na dobitak u 2003. godini

rrif - 7.2003, str. 50

Statistički izvještaji za prvo polugodište 2003.

rrif - 7.2003, str. 54

Izmjene u korporativnom financijskom izvješćivanju EU - iznimke za mala i srednja društva

rrif - 7.2003, str. 57

Polugodišnji izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2003.

rrif - 7.2003, str. 60

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 7.2003, str. 66

Primjena novih standardiziranih obrazaca naloga za plaćanje HUB 1 i HUB 1-1

rrif - 7.2003, str. 71

Upravljanje rizicima u planiranju trajnih obrtnih sredstava pomoću Monte Carlo simulacije

rrif - 7.2003, str. 73

Prestala obveza PDV-a na nenaplaćeni izvoz

rrif - 7.2003, str. 78

Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku porezom po odbitku

rrif - 7.2003, str. 80

Što donosi novi Pravilnik o porezu na dohodak

rrif - 7.2003, str. 83

Paušalno oporezivanje dohotka

rrif - 7.2003, str. 94

Povrat plaćenog PDV-a na nabavljenu opremu znanstvenih ustanova u 2003.

rrif - 7.2003, str. 99

Odgovori na pitanja iz prakse (II.)

rrif - 7.2003, str. 101

Mjenjačko poslovanje obrtnika

rrif - 7.2003, str. 106

Sustav i kontrola cijena određenih proizvoda

rrif - 7.2003, str. 115

Povrat domaće robe iz inozemstva

rrif - 7.2003, str. 119

Hrvatska bankovna industrija danas

rrif - 7.2003, str. 124

Rentabilnost ulaganja u obrazovanje

rrif - 7.2003, str. 132

Prava iz zdravstvenog osiguranja osoba koje povremeno ostvaruju primitke

rrif - 7.2003, str. 138

Promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

rrif - 7.2003, str. 141

Plaće, naknade i druga materijalna prava javnih službenika i namještenika

rrif - 7.2003, str. 142

Novi propisi

rrif - 7.2003, str. 145

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 7.2003, str. 148

Poslovne obavijesti

rrif - 7.2003, str. 150
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)