RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 6.2003, str. 9

Obveze trgovaca u zaštiti potrošača

rrif - 6.2003, str. 11

Prodaja putem pokretnih prodavača

rrif - 6.2003, str. 17

Troškovi održavanja i popravaka dugotrajne materijalne imovine

rrif - 6.2003, str. 21

Troškovi prehrane zaposlenika

rrif - 6.2003, str. 28

Metode rasporeda troškova u upravljačkom računovodstvu

rrif - 6.2003, str. 34

Kontrola i povezanost nekih financijskih izvještaja, ovrhe i jamstva

rrif - 6.2003, str. 45

Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija

rrif - 6.2003, str. 49

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 6.2003, str. 57

Novi obrasci naloga plaćanja

rrif - 6.2003, str. 61

Pribavljanje kredita na temelju adekvatnog investicijskog projekta

rrif - 6.2003, str. 65

Aktualna pitanja ovršne naplate

rrif - 6.2003, str. 69

Građani, iznajmljivači stanova, soba i postelja u poreznom sustavu

rrif - 6.2003, str. 74

Porezne stope u sustavu njemačkog PDV-a

rrif - 6.2003, str. 83

Poslovanje samostalnih športaša

rrif - 6.2003, str. 88

Izračun cijene i potpore pri otkupu mlijeka od obiteljskih gospodarstava

rrif - 6.2003, str. 99

Državne potpore i tržišno natjecanje

rrif - 6.2003, str. 102

Carinske i porezne povlastice (II.)

rrif - 6.2003, str. 107

Predložene su izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima

rrif - 6.2003, str. 115

Godišnji odmor - realizacija prava

rrif - 6.2003, str. 119

Utjecaj primitaka od honorara na visinu mirovine

rrif - 6.2003, str. 124

Regres za godišnji odmor

rrif - 6.2003, str. 131

Plaće, naknade i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika

rrif - 6.2003, str. 136

Novi propisi

rrif - 6.2003, str. 139

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 6.2003, str. 141

Poslovne obavijesti

rrif - 6.2003, str. 143
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)