RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Crna tinta

rrif - 5.2003, str. 7

Uporaba vlastitih dobara i usluga za potrebe trgovačkog društva - Kritički osvrt na iskazivanje prihoda

rrif - 5.2003, str. 9

Prednosti i manjkavosti nekih suvremenih računovodstvenih metoda

rrif - 5.2003, str. 14

Računovodstvo putničkih agencija (II. dio)

rrif - 5.2003, str. 22

Troškovi službenog puta vanjskih suradnika

rrif - 5.2003, str. 30

Revizijski dokaz

rrif - 5.2003, str. 40

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 5.2003, str. 46

Nabava i evidentiranje dugotrajne imovine u obrtničkoj djelatnosti

rrif - 5.2003, str. 52

Uključivanje poljoprivrednika u gospodarski sustav i mogući problemi u praksi

rrif - 5.2003, str. 61

Suvremeni pravci provođenja stečaja u Europskoj uniji

rrif - 5.2003, str. 69

Utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude kod javnih nabava primjenom dodatnih kriterija s udjelom cijene - 80%

rrif - 5.2003, str. 74

Autorska djela u poreznopravnom smislu

rrif - 5.2003, str. 76

Neka pitanja dvostrukog oporezivanja dividendi i udjela u dobitku

rrif - 5.2003, str. 79

Unutarnja proizvodnja kooperanata bez PDV-a - izmjena Pravilnika

rrif - 5.2003, str. 85

Odgovori na pitanja iz prakse (I.)

rrif - 5.2003, str. 87

Posluživanje bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima

rrif - 5.2003, str. 89

Poslovni prostor kao uvjet za obavljanje gospodarskih djelatnosti

rrif - 5.2003, str. 91

Carinske i porezne povlastice

rrif - 5.2003, str. 98

Devizni prekršaji

rrif - 5.2003, str. 107

Sprječavanje pranja novca - uvjet za integracijske procese

rrif - 5.2003, str. 111

Zaštita poslovne tajne i godišnji financijski izvještaji

rrif - 5.2003, str. 113

Obrazovanje uz rad i karijera

rrif - 5.2003, str. 118

Osvrt na izmijenjene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju

rrif - 5.2003, str. 123

Zaštita na radu - primjer pravilnika

rrif - 5.2003, str. 130

Isplata više plaća u jednom mjesecu

rrif - 5.2003, str. 136

Novi propisi

rrif - 5.2003, str. 145

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 5.2003, str. 147

Poslovne obavijesti

rrif - 5.2003, str. 148

Zatezne kamate po izravnom postupku

rrif - 5.2003, str. 167

Objava rezultata poslovanja

rrif - 5.2003, str. 170
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)