RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Povratak SDK?

rrif - 4.2003, str. 5

Godišnji financijski izvještaj za 2002.

rrif - 4.2003, str. 7

Tromjesečni statistički izvještaji siječanj - ožujak 2003.

rrif - 4.2003, str. 19

Dobitak i gubitak u bilanci za 2002. i postupci u 2003.

rrif - 4.2003, str. 24

Ustroj računovodstvene evidencije troškova poboljšanja kvalitete

rrif - 4.2003, str. 34

Konsolidirana financijska izvješća

rrif - 4.2003, str. 40

Korporativno financijsko izvješćivanje Europske unije - od direktiva do uredbe

rrif - 4.2003, str. 51

Izvješća menadžerskog računovodstva

rrif - 4.2003, str. 55

Knjiženje prodaje stanova, nabave dugotrajne imovine uz plaćanje predujma i nadoknada plaća za vrijeme bolovanja

rrif - 4.2003, str. 62

Softverski alati za prikupljanje dokaza prilikom revizije informacijskih sustava

rrif - 4.2003, str. 72

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 4.2003, str. 77

Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja

rrif - 4.2003, str. 82

Financiranje razvoja turizma u malom poduzetništvu za 2003.

rrif - 4.2003, str. 87

EV metoda - financijsko praćenje projekata

rrif - 4.2003, str. 93

Dr. Ivo Belin (1891. - 1975.) - zaboravljeni iznimni financijski stručnjak

rrif - 4.2003, str. 99

Dodatni kriteriji kod javnih nabava s minimalnim udjelom cijene - 70%

rrif - 4.2003, str. 106

Propisi o porezu na dobitak i temeljna financijska izvješća

rrif - 4.2003, str. 108

Porezna osnovica u sustavu njemačkog PDV-a

rrif - 4.2003, str. 116

Državne potpore i tržišno natjecanje

rrif - 4.2003, str. 122

Reeksport

rrif - 4.2003, str. 126

Kapitalni transferi u Hrvatskoj

rrif - 4.2003, str. 130

Umirovljenici i nezaposleni u svojstvu članova uprave

rrif - 4.2003, str. 134

Prijava staža osiguranja i podataka za utvrđivanje mirovinske osnovice na tiskanici M-4P za 2002. godinu

rrif - 4.2003, str. 137

Poduzetnička plaća, stipendije i primitci ostvareni po ugovoru o djelu u poreznom sustavu i sustavu socijalnog osiguranja

rrif - 4.2003, str. 150

Novi propisi

rrif - 4.2003, str. 162

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 4.2003, str. 163

Poslovne obavijesti

rrif - 4.2003, str. 164

Uputa za popunjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit za 2002. godinu

rrif - 4.2003, str. 0
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)