RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Možemo li biti normalni

rrif - 2.2003, str. 5

Članovi uprave i plaćanje obveznih doprinosa i poreza na dohodak

rrif - 2.2003, str. 7

Oporezivanje dohodaka od imovine i imovinskih prava od 1. I. 2003.

rrif - 2.2003, str. 10

Zaključni obračun, financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2002. godinu (II. dio)

rrif - 2.2003, str. 13

I. Sastavljanje računa dobitka i gubitka i bilance malih poduzetnika

rrif - 2.2003, str. 14

II. Sastavljanje računa dobitka i gubitka te bilance srednje velikih i velikih poduzetnika

rrif - 2.2003, str. 36

III. Sastavljanje godišnje porezne prijave poreza na dobitak za 2002.

rrif - 2.2003, str. 58

IV. Posebnosti zaključnog obračuna zaliha u proizvodnoj djelatnosti

rrif - 2.2003, str. 90

V. Posebnosti godišnjeg obračuna servisa i sličnih usluga

rrif - 2.2003, str. 99

VI. Posebnosti godišnjeg obračuna u poljodjelstvu i zadrugarstvu

rrif - 2.2003, str. 105

VII. Posebnosti zaključnog obračuna komunalnih i drugih društava koja ostvaruju potpore

rrif - 2.2003, str. 112

VIII. Posebnosti godišnjeg obračuna u hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 2.2003, str. 118

IX. Posebnosti zaključnog računa u graditeljstvu

rrif - 2.2003, str. 127

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2002. godinu

rrif - 2.2003, str. 136

Godišnji statistički izvještaji neprofitnih organizacija za 2002. godinu

rrif - 2.2003, str. 161

Okružnica o financijskim izvještajima

rrif - 2.2003, str. 163

Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2003. i obračun za 2002.

rrif - 2.2003, str. 169

Revizija poslovanja neprofitnih organizacija

rrif - 2.2003, str. 172

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 2.2003, str. 176

Konačni obračun PDV-a za 2002. godinu

rrif - 2.2003, str. 181

Prijava poreza na dohodak građana za 2002. godinu

rrif - 2.2003, str. 200

Promjene Pravilnika o porezu na dohodak

rrif - 2.2003, str. 215

Carinska tarifa

rrif - 2.2003, str. 217

Izvršavanje Državnog proračuna za 2003.

rrif - 2.2003, str. 223

Kreditiranje malog obiteljskog poduzetništva u turizmu "Poticaj za uspjeh"

rrif - 2.2003, str. 228

Trošak kapitala i kako ga odrediti

rrif - 2.2003, str. 232

Iskazivanje podataka na Obrascu RS u 2003. godini

rrif - 2.2003, str. 237

Izvješćivanje porezne uprave o plaćenim doprinosima porezu na dohodak i prirezu (Obrazac ID, IDD i IDD-1)

rrif - 2.2003, str. 249

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 2.2003, str. 253

Novi propisi

rrif - 2.2003, str. 253

Poslovne obavijesti

rrif - 2.2003, str. 258

Objava rezultata poslovanja

rrif - 2.2003, str. 278
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)