RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 12.2003, str. 9

Troškovi prigodnih poklona zaposlenicima za predstojeće blagdane

rrif - 12.2003, str. 11

Računovodstvo dodane vrijednosti

rrif - 12.2003, str. 18

Obračun amortizacije za računovodstvene i porezne potrebe

rrif - 12.2003, str. 26

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna

rrif - 12.2003, str. 32

Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu

rrif - 12.2003, str. 76

Analitički postupci u reviziji financijskih izvješća

rrif - 12.2003, str. 83

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 12.2003, str. 87

Reaktivno upravljanje poslovnom krizom

rrif - 12.2003, str. 89

Ulazak i izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a

rrif - 12.2003, str. 100

RRiF-ovi porezni savjeti

rrif - 12.2003, str. 108

Godišnji popis - inventura kod fizičkih osoba

rrif - 12.2003, str. 112

Porezne olakšice pri utvrđivanju dohotka od obrta i slobodnih zanimanja u 2003. godini

rrif - 12.2003, str. 119

Isplativost prelaska s oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak

rrif - 12.2003, str. 125

Promjena načina oporezivanja kod obrtničkih djelatnosti

rrif - 12.2003, str. 129

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

rrif - 12.2003, str. 134

Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo od 1. siječnja 2004.

rrif - 12.2003, str. 135

Pregled provedbenih propisa Zakona o deviznom poslovanju

rrif - 12.2003, str. 138

Nova kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja

rrif - 12.2003, str. 141

Teškoće u održavanju sadašnjih kriterija Pakta o stabilnosti i rastu u EU

rrif - 12.2003, str. 148

Primjena izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima od 1. I. 2004.

rrif - 12.2003, str. 150

Konačni obračun isplaćenih plaća u 2003. godini

rrif - 12.2003, str. 157

Kako zatražiti povrat preplaćenih doprinosa

rrif - 12.2003, str. 161

Upravljanje identitetom - imperativ suvremenog poslovanja

rrif - 12.2003, str. 162

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 12.2003, str. 167

Novi propisi

rrif - 12.2003, str. 169

Poslovne obavijesti

rrif - 12.2003, str. 174

Objava rezultata poslovanja

rrif - 12.2003, str. 194
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)