RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Prijedlog Uredbe o izmjeni načina plaćanja doprinosa za određene osobe

rrif - 11.2003, str. 8

Gdje je Zakon o računovodstvu?

rrif - 11.2003, str. 9

Knjiženje poslovnih događaja u trgovini na malo

rrif - 11.2003, str. 11

Računovodstvo zamjene dobara jamstvenom roku

rrif - 11.2003, str. 29

Razlučivanje vrijednosti kupljene nekretnine na zemljište i građevinu izgrađenu do 1. 1. 1998.

rrif - 11.2003, str. 37

Računovodstvene pripreme za obračun poslovanja i financijsko izvješćivanje poduzetnika za 2003.

rrif - 11.2003, str. 41

Godišnji popis (inventura) s primjerima akata

rrif - 11.2003, str. 43

Revizija potraživanja od kupaca

rrif - 11.2003, str. 59

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 11.2003, str. 65

Pripremne aktivnosti za donošenje razvojno-investicijskih odluka

rrif - 11.2003, str. 68

Plaćanje spomeničke rente

rrif - 11.2003, str. 74

Doprinosi za primitke od povremene samostalne djelatnosti koji se ostvare izravno iz inozemstva

rrif - 11.2003, str. 78

Zapisnik kao temelj u porezno-upravnom nadzoru (na primjeru PDV-a)

rrif - 11.2003, str. 83

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

rrif - 11.2003, str. 88

Izmjene Zakona o porezu na dobit

rrif - 11.2003, str. 91

Poljoprivrednici u poreznom sustavu i sustavu socijalnog osiguranja

rrif - 11.2003, str. 94

Primjena nekih odredaba Zakona o zaštiti potrošača

rrif - 11.2003, str. 97

Gospodarske carinske povlastice prema Uredbi o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine

rrif - 11.2003, str. 100

Prikupljanje podataka o stanju inozemnog duga

rrif - 11.2003, str. 107

Statističko istraživanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima

rrif - 11.2003, str. 116

Podatci (šifre) pri popunjavanju obrazaca platnog prometa s inozemstvom

rrif - 11.2003, str. 119

Izazovi i iskušenja usvajanja i primjene "Bazela II." za hrvatski bankovni i gospodarski sustav

rrif - 11.2003, str. 143

Primjena revidirane "Nacionalne klasifikacije djelatnosti NKD-2002."

rrif - 11.2003, str. 150

Globalizacija i ekonomska politika

rrif - 11.2003, str. 153

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem

rrif - 11.2003, str. 157

Promjene u Zakonu o zaštiti na radu

rrif - 11.2003, str. 163

Utvrđivanje najviše mirovine

rrif - 11.2003, str. 166

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 11.2003, str. 169

Novi propisi

rrif - 11.2003, str. 173

Poslovne obavijesti

rrif - 11.2003, str. 176

Objava rezultata poslovanja

rrif - 11.2003, str. 201
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)