RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Pljuska

rrif - 9.2002, str. 9

Počinje primjena III. stupa mirovinskog osiguranja

rrif - 9.2002, str. 11

Što donosi novi Zakon o bankama

rrif - 9.2002, str. 15

Računovodstvene i poslovne kombinacije u cilju promjene bilančne strukture

rrif - 9.2002, str. 22

Računovodstvo proizvodnje temeljem ortačkog ugovora

rrif - 9.2002, str. 28

Podnošenje financijskih izvještaja za 2001. u sudski registar do 30.IX.2002.

rrif - 9.2002, str. 34

Troškovna mjesta ili troškovna mjesta odgovornosti

rrif - 9.2002, str. 36

Vrednovanje prodajnog učinka u trgovini

rrif - 9.2002, str. 46

Revizija obveza prema dobavljačima

rrif - 9.2002, str. 49

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 9.2002, str. 54

Bilanca za 56.987 poduzetnika

rrif - 9.2002, str. 60

Ekonomska klasifikacija u procesu planiranja proračuna za 2003.

rrif - 9.2002, str. 64

Pravni lijekovi u poreznom postupku

rrif - 9.2002, str. 74

Priznavanje pretporeza uz gotovinsko plaćanje

rrif - 9.2002, str. 82

Neki aspekti porezno priznatih i nepriznatih rashoda

rrif - 9.2002, str. 87

Mogućnost ustupa prava na povrat poreza

rrif - 9.2002, str. 91

Odgovori na pitanja iz prakse (III.)

rrif - 9.2002, str. 95

Postupak unutarnje proizvodnje bez naplate carina

rrif - 9.2002, str. 99

Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi

rrif - 9.2002, str. 105

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 9.2002, str. 108

Novi propisi

rrif - 9.2002, str. 108

Poslovne obavijesti

rrif - 9.2002, str. 111

Objava rezultata poslovanja

rrif - 9.2002, str. 136
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)