RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Osiguranja kako novo oporezivanje

rrif - 7.2002, str. 5

Trebamo li nepouzdane revizore

rrif - 7.2002, str. 7

Polugodišnja financijska izvješća za poduzetnike u 2002.

rrif - 7.2002, str. 10

I. Potpora računovođe upravi u predočavanju financijskih izvješća I. - VI. 2002.

rrif - 7.2002, str. 10

II. Polugodišnji obračun amortizacije i jednokratni otpis opreme i poslovnih objekata u 2002.

rrif - 7.2002, str. 13

III. Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2002. godine

rrif - 7.2002, str. 19

IV. Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2002.

rrif - 7.2002, str. 22

V. Polugodišnji statistički izvještaji poduzetnika (do 20. VII. 2002.)

rrif - 7.2002, str. 41

Stjecanje vlastitih dionica - rizici, posljedice i knjiženje

rrif - 7.2002, str. 45

Novosti u računovodstvu i financijskom izvješćivanju proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 7.2002, str. 51

Upravljanje rizikom informacijske tehnologije i revizija informacijskog sustava

rrif - 7.2002, str. 62

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 7.2002, str. 68

Ovrha i redoslijed ovrhe na novčanim sredstvima računa ovršenika

rrif - 7.2002, str. 74

Otvaranje stečajnog postupka po Zakonu o platnom prometu u zemlji

rrif - 7.2002, str. 78

Posljedice neovlašteno ispunjenih bjanko akceptnih naloga

rrif - 7.2002, str. 80

Utvrđivanje najpovoljnije ponude u javnim nabavama primjenom dodatnih kriterija

rrif - 7.2002, str. 82

Osiguranja u sustavu poreza na dohodak

rrif - 7.2002, str. 84

Kada je moguća promjena visine predujmova poreza na dobitak u 2002.

rrif - 7.2002, str. 93

Prijenos gospodarske cjeline i PDV

rrif - 7.2002, str. 96

Nadzor gospodarskih inspektora u ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 7.2002, str. 98

Što donosi novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo

rrif - 7.2002, str. 109

Reeksportni poslovi u carinskom sustavu

rrif - 7.2002, str. 113

Naplata potraživanja u efektivnom stranom novcu

rrif - 7.2002, str. 115

Rad duži od punoga radnog vremena i preraspodjela radnog vremena

rrif - 7.2002, str. 118

Novi kolektivni ugovor za ugostiteljstvo

rrif - 7.2002, str. 122

Outsourcing ili usmjerenje na glavnu aktivnost, a sve ostale neka obavljaju drugi koji će to obaviti bolje, brže i jeftinije

rrif - 7.2002, str. 126

Potrošačko odlučivanje i kako pridobiti kupca

rrif - 7.2002, str. 132

Elektronički potpis u poslovanju

rrif - 7.2002, str. 136

Novi propisi

rrif - 7.2002, str. 141

Poslovne obavijesti

rrif - 7.2002, str. 144

Prije službenog puta u inozemstvo nije potrebno pribaviti potvrdu

rrif - 7.2002, str. 157

Regres za godišnji odmor

rrif - 7.2002, str. 158

Poslovni magazin

rrif - 7.2002, str. 163
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)