RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Dopunsko zdravstveno osiguranje - novi oblik osobnog osiguranja

rrif - 6.2002, str. 9

Određivanje vrijednosti i knjiženje zaliha sirovina i materijala

rrif - 6.2002, str. 13

Računovodstvo putničkih agencija (I. dio)

rrif - 6.2002, str. 22

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 6.2002, str. 30

Nova generacija računovodstvenih stručnjaka

rrif - 6.2002, str. 38

Pokazatelji korporacijske performance s motrišta dioničara

rrif - 6.2002, str. 42

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

rrif - 6.2002, str. 47

Polugodišnji statistički izvještaji neprofitnih proračunskih organizacija za 2002.

rrif - 6.2002, str. 61

Područja rizika revizije financijskih izvješća

rrif - 6.2002, str. 64

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 6.2002, str. 70

Poticanje malog gospodarstva

rrif - 6.2002, str. 73

Ugovor o zajmu novca

rrif - 6.2002, str. 75

Transakcijski račun i bonitet poduzetnika (I.)

rrif - 6.2002, str. 79

Prilike/neprilike koje bi euro mogao donijeti Hrvatskoj

rrif - 6.2002, str. 85

Objašnjenja odredbi o javnoj nabavi

rrif - 6.2002, str. 89

Novosti u odgodi plaćanja poreza

rrif - 6.2002, str. 96

Naplata poreznog duga ovrhom na dionicama i udjelima u kapitalu

rrif - 6.2002, str. 98

Odgovori na pitanja iz prakse (II.)

rrif - 6.2002, str. 102

Minimalni tehnički uvjeti za putničke agencije

rrif - 6.2002, str. 108

Povrat i otpust carinskog duga

rrif - 6.2002, str. 112

O novom deviznom zakonu

rrif - 6.2002, str. 118

Europsko dioničko društvo - Societas Europaea

rrif - 6.2002, str. 126

Pravo na godišnji odmor - stjecanje i korištenje

rrif - 6.2002, str. 133

Prijedlog Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima

rrif - 6.2002, str. 137

Dopunsko zdravstveno osiguranje zaposlenika u poreznom sustavu

rrif - 6.2002, str. 139

Upravljanje logističkim lancem

rrif - 6.2002, str. 143

Analiza informacijskih potreba za poslovno upravljanje i kontrolu poslovanja poduzetnika

rrif - 6.2002, str. 147

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 6.2002, str. 152

Novi propisi

rrif - 6.2002, str. 155

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 6.2002, str. 158

Informacije iz Europske unije i svijeta

rrif - 6.2002, str. 160

Gospodarska statistika

rrif - 6.2002, str. 164

Poslovne obavijesti

rrif - 6.2002, str. 169
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)