RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Što Hrvatskoj donosi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom

rrif - 4.2002, str. 7

Knjiženje poreza na dobitak za 2001. i uporaba dobitka te pokriće gubitka u 2002.

rrif - 4.2002, str. 12

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2002.

rrif - 4.2002, str. 20

Prijelaz iz neprofitnog u proračunski računovodstveni sustav

rrif - 4.2002, str. 24

Bilančne kontroverzije kao posljedica oporezivanja dobitka i dohotka

rrif - 4.2002, str. 34

Ekonomska dodana vrijednost (EVA) i tržišna dodana vrijednost (MVA) kao mjere performanse tvrtke

rrif - 4.2002, str. 42

Upravljačka uloga interne revizije i kontrolinga

rrif - 4.2002, str. 47

Globalna reforma, prepreke i postignuća harmonizacije računovodstva u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Njemačkoj

rrif - 4.2002, str. 56

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 4.2002, str. 64

Zadužnica u novome sustavu platnog prometa

rrif - 4.2002, str. 68

Naplata mjenice prema novim propisima o platnom prometu u zemlji

rrif - 4.2002, str. 75

Ček - prednosti i nedostatci

rrif - 4.2002, str. 80

Zatvaranje računa u banci

rrif - 4.2002, str. 89

Relativni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva

rrif - 4.2002, str. 90

U primjeni su novi uplatni računi od 1. travnja 2002.

rrif - 4.2002, str. 96

Javne nabave male vrijednosti

rrif - 4.2002, str. 99

Porezni i računovodstveni položaj dohotka od kapitala

rrif - 4.2002, str. 102

Ovrha na pokretninama radi naplate poreznog duga

rrif - 4.2002, str. 108

Što sadrži prijedlog Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

rrif - 4.2002, str. 111

Odgovori na pitanja iz prakse (I.)

rrif - 4.2002, str. 117

Poslovne knjige i evidencije obrtnika, slobodnih zanimanja i ostalih samostalnih djelatnosti

rrif - 4.2002, str. 122

Što donosi novi Kolektivni ugovor za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo

rrif - 4.2002, str. 127

Dokazivanje povlaštenog podrijetla robe pri uvozu roba iz Europske unije

rrif - 4.2002, str. 129

Nadzorne knjige vanjskotrgovačkih i kreditnih poslova s inozemstvom

rrif - 4.2002, str. 139

Prokura društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 4.2002, str. 147

Program poticanja zapošljavanja

rrif - 4.2002, str. 151

Utvrđene su nove osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje

rrif - 4.2002, str. 154

Harley Davidson - uspjeh kroz uspone i padove

rrif - 4.2002, str. 159

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 4.2002, str. 162

Novi propisi

rrif - 4.2002, str. 166

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 4.2002, str. 169

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 4.2002, str. 171

Gospodarska statistika

rrif - 4.2002, str. 174

Poslovne obavijesti

rrif - 4.2002, str. 181
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)