RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Provedba nekih odredbi novog Zakona o platnom prometu

rrif - 3.2002, str. 8

Obveza podnošenja godišnjih statističkih izvještaja poduzetnika za 2001.

rrif - 3.2002, str. 20

MRS 41 - Poljodjelstvo, primjenjivost, prednosti i nedostatci

rrif - 3.2002, str. 29

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 3.2002, str. 36

Izvješće o novčanim tijekovima

rrif - 3.2002, str. 44

Izrada konsolidiranih financijskih izvješća za povezana trgovačka društva

rrif - 3.2002, str. 51

Izvješće o promjeni glavnice

rrif - 3.2002, str. 59

Poslovna analiza temeljem godišnjih financijskih izvješća

rrif - 3.2002, str. 62

Revizija povezanih stranaka

rrif - 3.2002, str. 71

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 3.2002, str. 76

Barirani ček nakon ukidanja Obrasca 45 ZAP - obračunski ček

rrif - 3.2002, str. 81

Javne nabave

rrif - 3.2002, str. 82

Je li novi sustav oporezivanja dobitka ostvario željene ciljeve

rrif - 3.2002, str. 90

Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31. 3. 2002.

rrif - 3.2002, str. 94

Oporezivanje premija osiguranja od automobilske odgovornosti

rrif - 3.2002, str. 96

Obračun i plačanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2002

rrif - 3.2002, str. 99

Carinski postupak unutarnje proizvodnje

rrif - 3.2002, str. 105

Kontrola koncentracije poduzetnika prema propisima Hrvatske i Europske unije

rrif - 3.2002, str. 111

Raspored i uporaba dobitka i pokriće gubitka u godišnjem obračunu banaka

rrif - 3.2002, str. 115

Financijski aspekti proširenja Europske unije

rrif - 3.2002, str. 120

Psihologija prodaje

rrif - 3.2002, str. 127

Arbitraža umjesto sudskog postupka

rrif - 3.2002, str. 134

Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem invalidnim osobama

rrif - 3.2002, str. 141

Aktualnosti u obračunavanju doprinosa i poreza iz plaća

rrif - 3.2002, str. 144

Prava radnika po osnovi invalidnosti te iskazivanje podataka za njih na Obrascu R-S

rrif - 3.2002, str. 151

Ustrojstveno i poslovno modeliranje u uvjetima elektroničkog poslovanja i nove ekonomije

rrif - 3.2002, str. 156

Primjena marketinške koncepcije u jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama

rrif - 3.2002, str. 162

Model poslovanja Jacka Welcha

rrif - 3.2002, str. 168

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 3.2002, str. 171

Novi propisi

rrif - 3.2002, str. 173

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 3.2002, str. 176

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 3.2002, str. 178

Gospodarska statistika

rrif - 3.2002, str. 181

Dopunske napomene za sastavljanje Prijave poreza na dobitak za 2001.

rrif - 3.2002, str. 189

Poslovne obavijesti

rrif - 3.2002, str. 193
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)