RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Bilance uvjetovanih stanja

rrif - 2.2002, str. 7

Platni promet od 1. veljače napokon u bankama

rrif - 2.2002, str. 9

Nagodba o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

rrif - 2.2002, str. 14

Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2001. godinu

rrif - 2.2002, str. 17

I. Financijska izvješća uprave društva za 2001.

rrif - 2.2002, str. 18

Pregled međunarodnih računovodstvenih standarda

rrif - 2.2002, str. 24

II. Knjiženje razlika po inventuri i otpisu na dan 31. XII. 2001.

rrif - 2.2002, str. 25

III. Obračun članarina i obveznih davanja za 2001.

rrif - 2.2002, str. 32

IV. Priznavanje, iskazivanje i raspored troškova u razredu 4

rrif - 2.2002, str. 47

V. Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2001. godinu

rrif - 2.2002, str. 61

VI. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika

rrif - 2.2002, str. 66

VII. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika

rrif - 2.2002, str. 88

VIII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2001.

rrif - 2.2002, str. 105

Euro u poslovnim knjigama i izračun dnevnica za zemlje EMU

rrif - 2.2002, str. 126

Prijelaz na novi sustav proračunskog računovodstva: otvaranje stanja 1. siječnja 2002. godine

rrif - 2.2002, str. 131

Godišnji statistički izvještaj neprofitnih organizacija, proračuna i proračunskih korisnika za 2001.

rrif - 2.2002, str. 153

Odgovornost za prijevare i pogreške u financijskim izvješćima

rrif - 2.2002, str. 155

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 2.2002, str. 169

Novi načini izvršenja plaćanja s računa dužnika

rrif - 2.2002, str. 172

Efektivna kamatna stopa - izbor najpovoljnijeg bankovnog kredita odnosno depozita

rrif - 2.2002, str. 178

U primjeni je novi Zakon o javnoj nabavi

rrif - 2.2002, str. 182

Prijava poreza na dohodak građana za 2001. godinu

rrif - 2.2002, str. 184

Ovrha radi naplate poreznog duga

rrif - 2.2002, str. 198

Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja za 2001. na obrascu DOH do 28. II. 2002.

rrif - 2.2002, str. 201

Prikaz ugovora o slobodnoj trgovini koji se u Hrvatskoj primjenjuju u 2002. (Liberalizacija vanjske trgovine Hrvatske)

rrif - 2.2002, str. 219

Slovne kratice i brojčane oznake u platnom prometu s inozemstvom

rrif - 2.2002, str. 224

Iskazivanje podataka na Obrascu RS

rrif - 2.2002, str. 226

Marx & Spancer - od prodaje na ulici do svjetskog imena

rrif - 2.2002, str. 231

Intelektualni kapital - ključni resurs 21. stoljeća

rrif - 2.2002, str. 232

Novi propisi

rrif - 2.2002, str. 234

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 2.2002, str. 241

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 2.2002, str. 242

Gospodarska statistika

rrif - 2.2002, str. 245

Poslovne obavijesti

rrif - 2.2002, str. 250

Objava rezultata poslovanja

rrif - 2.2002, str. 268
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)