RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Dajte nam zakon jučer

rrif - 11.2002, str. 7

Financijski prekršaji - uskoro novo zakonsko uređenje

rrif - 11.2002, str. 9

Stanje pregovora o ugovorima o slobodnoj trgovini i nove liberalizacije

rrif - 11.2002, str. 16

Bilanca postignuća (Balanced Scorecard) u planiranju i praćenju rezultata poslovanja

rrif - 11.2002, str. 20

Porezne pogodnosti u bilanci za 2002.

rrif - 11.2002, str. 30

Porezni i računovodstveni položaj najmova poslovnog prostora

rrif - 11.2002, str. 39

Računovodstvene predradnje godišnjem obračunu poslovanja za 2002.

rrif - 11.2002, str. 50

Godišnji popis (inventura) s primjerima akata

rrif - 11.2002, str. 54

Računovodstvo proizvodnje kod obveznika primjene proračunskog računovodstva

rrif - 11.2002, str. 67

Načelo značajnosti u reviziji financijskih izvješća

rrif - 11.2002, str. 77

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 11.2002, str. 83

Financijska struktura i upravljanje likvidnošću

rrif - 11.2002, str. 86

Porezni položaj diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i ostalih stranih osoba u Hrvatskoj

rrif - 11.2002, str. 93

Odbitak pretporeza prema njemačkom PDV-u

rrif - 11.2002, str. 100

Odgovori na pitanja (V.)

rrif - 11.2002, str. 109

Posebne porezne olakšice za obrtnike i slobodna zanimanja

rrif - 11.2002, str. 114

Troškovi i naknade koji čine transakcijsku vrijednost robe koja se uvozi

rrif - 11.2002, str. 118

Ograničenje prijenosa efektivnog novca u pošiljkama i putničkom prometu s inozemstvom

rrif - 11.2002, str. 124

Suvremeni pristup kvantificiranju rizika u funkciji stabilnosti bankovnog sustava

rrif - 11.2002, str. 126

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za četverogodišnje razdoblje - primjer izrade

rrif - 11.2002, str. 134

Uvjeti i način ostvarivanja mirovine u I. stupu mirovinskog osiguranja

rrif - 11.2002, str. 136

Informacijsko-komunikacijski sustavi - osnovica tehnološkog okruženja e-poslovanja

rrif - 11.2002, str. 143

Upravljanje zalihama i skladišno poslovanje

rrif - 11.2002, str. 148

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 11.2002, str. 149

Novi propisi

rrif - 11.2002, str. 152

Poslovne obavijesti

rrif - 11.2002, str. 154

Objava rezultata poslovanja

rrif - 11.2002, str. 167
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)