RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

HORRS

rrif - 10.2002, str. 7

Planiranje kao tržišni koncept

rrif - 10.2002, str. 9

Računovodstvo stjecanja i prodaje poslovnog udjela u d.o.o.

rrif - 10.2002, str. 11

Računovodstvo prodaje robe u komisiji

rrif - 10.2002, str. 19

Rokovi čuvanja knjigovodstvene dokumentacije, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja

rrif - 10.2002, str. 26

Devetomjesečni statistički izvještaji dostavljaju se do 21. X. 2002.

rrif - 10.2002, str. 41

Financijska izvješćivanja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske

rrif - 10.2002, str. 46

Propusti pri popunjavanju prvih financijskih izvještaja obveznika primjene proračunskog računovodstva

rrif - 10.2002, str. 47

Pripremanje računovodstvenih izvješća za upravu

rrif - 10.2002, str. 56

Zadaće i nadležnost Državnog ureda za reviziju

rrif - 10.2002, str. 64

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 10.2002, str. 69

Polica osiguranja kao specifična vrijednosnica

rrif - 10.2002, str. 75

Državne potpore u strategiji poljoprivrede i ribarstva Hrvatske

rrif - 10.2002, str. 79

Primjer izrade poslovnog plana za mala i srednja poduzeća s prikazom proširenja poslovanja

rrif - 10.2002, str. 81

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

rrif - 10.2002, str. 90

Procjena porezne osnovice

rrif - 10.2002, str. 92

Predstavljanje ovlaštenih službenika Porezne uprave

rrif - 10.2002, str. 99

Neki aspekti primjene posebnih poreza

rrif - 10.2002, str. 101

Porezna oslobođenja u sustavu njemačkog PDV-a

rrif - 10.2002, str. 106

Odgovori na pitanja iz prakse (IV.)

rrif - 10.2002, str. 113

Financijski i operativni lizing u obrtništvu

rrif - 10.2002, str. 118

Zastupanje u carinskom postupku

rrif - 10.2002, str. 128

Produženje roka naplate potraživanja iz inozemstva

rrif - 10.2002, str. 132

Novo uređenje banaka kao dioničkih društava

rrif - 10.2002, str. 139

Upravljanje rizicima elektroničkog poslovanja

rrif - 10.2002, str. 145

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 10.2002, str. 150

Novi propisi

rrif - 10.2002, str. 151

Poslovne obavijesti

rrif - 10.2002, str. 153

Objava rezultata poslovanja

rrif - 10.2002, str. 166
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)