RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovođe će u Beograd?

rrif - 1.2002, str. 9

Pripreme za izradu financijskih izvješća poduzetnika
Godišnji obračun proračunskih i neprofitnih organizacija za 2001.

rrif - 1.2002, str. 11

A) Pripreme za godišnji obračun poduzetnika

rrif - 1.2002, str. 11

Godišnji obračun troškova amortizacije za 2001. godinu

rrif - 1.2002, str. 11

Posebnosti godišnjeg obračuna i knjiženja proizvodne djelatnosti za 2001.

rrif - 1.2002, str. 23

Posebnosti u pripremi godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 1.2002, str. 30

Posebnosti pripreme godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika i investitora

rrif - 1.2002, str. 41

Godišnji obračun djelatnosti servisa i sličnih usluga

rrif - 1.2002, str. 48

Posebnosti godišnjeg obračuna hotelijera i ugostitelja

rrif - 1.2002, str. 56

Godišnji obračun komunalnih i drugih društava koja primjenjuju MRS 20

rrif - 1.2002, str. 66

Posebnosti pripreme godišnjeg obračuna u poljodjelstvu i zadrugarstvu za 2001.godinu

rrif - 1.2002, str. 73

Posebnosti obračuna za inozemne djelatnosti

rrif - 1.2002, str. 80

B) Sastavljanje financijskih izvješća proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 1.2002, str. 86

Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika za 2001.

rrif - 1.2002, str. 86

C) Sastavljanje financijskih izvješća neprofitnih organizacija

rrif - 1.2002, str. 112

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

rrif - 1.2002, str. 112

Računovodstvo poslovanja privatnog carinskog skladišta tipa "D"

rrif - 1.2002, str. 130

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 1.2002, str. 134

Javnobilježničko fiducijarno osiguranje tražbina

rrif - 1.2002, str. 136

Pripreme financijskih izvješća banaka za 2001. u kontekstu primjene MRS-a 39

rrif - 1.2002, str. 141

Konačni obračun PDV-a - sastavljanje obrasca PDV-K za 2001. godinu

rrif - 1.2002, str. 146

Izrada godišnjeg obračuna i izvješća za posebne poreze - trošarine za 2001.

rrif - 1.2002, str. 167

Prijava u registar obveznika PDV-a do 15. 1. 2002. godine

rrif - 1.2002, str. 172

Izvješćivanje o plaćenom porezu na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) i ostale povremene...

rrif - 1.2002, str. 175

Novosti o posebnim porezima - trošarinama u 2002.

rrif - 1.2002, str. 182

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji se počinju primjenjivati od 1. siječnja 2002.

rrif - 1.2002, str. 186

Primjena Carinske tarife za 2002. godinu

rrif - 1.2002, str. 188

Uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku

rrif - 1.2002, str. 189

Ugovorni mjenjači - uvjeti i obveze

rrif - 1.2002, str. 191

Ekonomika suvremenog svijeta

rrif - 1.2002, str. 195

Utjecaj eura na valutne klauzule i klauzule strane valute

rrif - 1.2002, str. 201

Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2001.

rrif - 1.2002, str. 203

Plaćanje doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja u 2002. godini

rrif - 1.2002, str. 205

Plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u 2002. godini

rrif - 1.2002, str. 214

Obračun plaća i sastavljanje obrasca R-S u 2002. godini

rrif - 1.2002, str. 217

Plaće i nadoknade državnih službenika i namještenika

rrif - 1.2002, str. 226

Plaće i nadoknade službenika i namještenika u javnim službama

rrif - 1.2002, str. 229

Bill Gates - Microsoft - prednost koja se ne ispušta

rrif - 1.2002, str. 232

Vijesti iz RRiF-a

rrif - 1.2002, str. 234

Novi propisi

rrif - 1.2002, str. 235

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 1.2002, str. 240

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 1.2002, str. 242

Gospodarska statistika

rrif - 1.2002, str. 246

Poslovne obavijesti

rrif - 1.2002, str. 253

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.2002, str. 266
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)