RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Novi hrvatski mirovinski sustav

rrif - 9.2001, str. 3

Računovodstvena rješenja u zemljama EU

rrif - 9.2001, str. 6

Pripremni radovi za godišnje zaključno izvješćivanje - njemačka praksa

rrif - 9.2001, str. 16

Računovodstvo u primjerima iz prakse (VI.)

rrif - 9.2001, str. 18

Računovodstveni aspekt primjene jednokratnog otpisa novonabavljene opreme i poslovnih građevinskih..

rrif - 9.2001, str. 24

Revizija dugoročne financijske imovine

rrif - 9.2001, str. 30

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 9.2001, str. 35

Novosti u provedbi platnog prometa prema novim odlukama Hrvatske narodne banke

rrif - 9.2001, str. 37

Financijsko poslovanje u komunalnom gospodarstvu

rrif - 9.2001, str. 42

Oporezivanje dobitka prema novim propisima

rrif - 9.2001, str. 46

Oporezivanje softvera prema OECD Modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Zakonu o porezu na dobit

rrif - 9.2001, str. 54

Primjena stope PDV-a pri plaćanju turističkih usluga kreditnom karticom

rrif - 9.2001, str. 60

Uvjerenje o kakvoći proizvoda

rrif - 9.2001, str. 64

Primjena benchmarking metode u zaštiti hrvatskih potrošača

rrif - 9.2001, str. 70

Carinski aspekt poslovanja slobodnih zona

rrif - 9.2001, str. 75

Devizna dokumentarna kontrola

rrif - 9.2001, str. 86

Uloga procesa tranzicije i strukturnih promjena u približavanju Hrvatske Europskoj uniji

rrif - 9.2001, str. 96

Zaštita manjinskih članova društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 9.2001, str. 101

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za radnike kojima se staž priznaje u povećanom trajanju - beneficirani staž

rrif - 9.2001, str. 109

Prevođenje osnovice za nadoknadu za bolovanje nakon promjene radnog vremena

rrif - 9.2001, str. 115

Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika poslanih na rad u inozemstvo

rrif - 9.2001, str. 117

Primjena točke pokrića u programiranju iskorištenosti kapaciteta

rrif - 9.2001, str. 123

Upravljanje znanjem od teoretskog modela do praktičnog pristupa

rrif - 9.2001, str. 127

Korupcija i antikorupcijsko djelovanje

rrif - 9.2001, str. 133

130 malih marketinških savjeta

rrif - 9.2001, str. 138

Diferencijacija - ishodišta i primjena u elektroničkom poslovanju putem mobilnog Interneta M-busines

rrif - 9.2001, str. 142

Novi propisi

rrif - 9.2001, str. 146

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 9.2001, str. 148

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 9.2001, str. 149

Gospodarska statistika

rrif - 9.2001, str. 153

Poslovne obavijesti

rrif - 9.2001, str. 160

Objava rezultata poslovanja

rrif - 9.2001, str. 175
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)