RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Revizija pretvorbe - alibi novih zabluda

rrif - 6.2001, str. 5

Hrvatski privatizacijski promašaji i moguće promjene

rrif - 6.2001, str. 10

Računovodstveno evidentiranje podmirenja obveza i potraživanja u svjetlu izmjena deviznih promjena

rrif - 6.2001, str. 13

Računovodstveno praćenje oporezivanja prometa nekretnina

rrif - 6.2001, str. 21

Prodaja robe na veliko u tranzitu

rrif - 6.2001, str. 29

Računovodstvo troškova kvalitete

rrif - 6.2001, str. 33

Ažurnost računovodstvenih i poreznih knjiga - uvjet izvješćivanja

rrif - 6.2001, str. 38

Polugodišnje financijsko izvješćivanje proračuna i proračunskih korisnika u 2001.

rrif - 6.2001, str. 44

Knjigovodstveni događaji moraju biti utemeljeni na vjerodostojnoj dokumentaciji

rrif - 6.2001, str. 59

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 6.2001, str. 61

Zatezne kamate i valutna klauzula (u tumačenju Ministarstva financija)

rrif - 6.2001, str. 64

Postupak pribavljanja i izdavanja bankarske garancije

rrif - 6.2001, str. 70

Porezni položaj uporabe osobnih vozila u poduzetništvu

rrif - 6.2001, str. 77

Odgoda ili obročno plaćanje poreznog duga i promjena predujmova poreza na dohodak

rrif - 6.2001, str. 83

Oporezivanje dobara i usluga koje se plaćaju iz inozemnih donacija

rrif - 6.2001, str. 88

"Grabežljive cijene "(predatory pricing) - kako dokazati narušavanje tržišta

rrif - 6.2001, str. 94

Novi sustav priređivanja nagradnih igara

rrif - 6.2001, str. 98

Minimalni tehnički uvjeti u specijaliziranim i nespecijaliziranim trgovinama na malo

rrif - 6.2001, str. 101

Novosti u mjenjačkom poslovanju

rrif - 6.2001, str. 106

Poslovni rizici klijenata u kreditnim portfeljima hrvatskih banaka

rrif - 6.2001, str. 109

Pravo na godišnji odmor i njegovo korištenje

rrif - 6.2001, str. 113

Kako aktivirati unutarnje rezerve strojnih kapaciteta

rrif - 6.2001, str. 116

Ekonomija obujma u funkciji uspješnosti poslovanja

rrif - 6.2001, str. 121

Kako održati javni nastup

rrif - 6.2001, str. 128

Što je važno znati o bazama podataka?

rrif - 6.2001, str. 135

Prikaz knjige

rrif - 6.2001, str. 140

Novi propisi

rrif - 6.2001, str. 141

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 6.2001, str. 142

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 6.2001, str. 144

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 6.2001, str. 145

Gospodarska statistika

rrif - 6.2001, str. 147

Poslovne obavijesti

rrif - 6.2001, str. 158
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)