RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ispitivanje izvora za stjecanje nekretnina - novo pitanje poreznog sustava

rrif - 5.2001, str. 3

Europska komisija predlaže uvođenje obvezne primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda

rrif - 5.2001, str. 11

Bilješke uz financijske izvještaje i objavljivanja

rrif - 5.2001, str. 13

Poslovne knjige poduzetnika - zaključak i čuvanje

rrif - 5.2001, str. 22

Poslovanje konsignacijske prodaje strane robe

rrif - 5.2001, str. 28

Suvremeno računovodstvo proizvodnje

rrif - 5.2001, str. 36

Pokazatelji suvremenog menadžerskog računovodstva u tvrtkama

rrif - 5.2001, str. 42

Nerealizirani dobitci i gubitci u zalihama u postupku konsolidacije

rrif - 5.2001, str. 48

Mjesečni obračun rezultata poslovanja poduzeća na temelju proizvodnih radnih naloga

rrif - 5.2001, str. 51

Novi ispit na ovlaštene računovođe (revizore) u SAD

rrif - 5.2001, str. 59

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 5.2001, str. 61

Bankarske garancije u poslovnim aktivnostima

rrif - 5.2001, str. 63

Kamate u kreditnim odnosima fizičkih i pravnih osoba

rrif - 5.2001, str. 67

Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

rrif - 5.2001, str. 74

Obračunavanje i plaćanje naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta

rrif - 5.2001, str. 80

Obrtnička djelatnost u razdoblju privrememe obustave

rrif - 5.2001, str. 82

Minimalni tehnički uvjeti za prodaju robe na malo izvan prodavaonica

rrif - 5.2001, str. 91

Ugovor o građenju

rrif - 5.2001, str. 99

Privremeni uvoz robe

rrif - 5.2001, str. 102

Liberalizacija deviznog sustava

rrif - 5.2001, str. 109

Koliko nas košta odgoda mirovinske reforme

rrif - 5.2001, str. 115

Unos stvari i prava u društvo

rrif - 5.2001, str. 119

Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

rrif - 5.2001, str. 124

Promjena podataka o radnom vremenu u evidencijama mirovinskog osiguranja

rrif - 5.2001, str. 127

Plaće državnih službenika i namještenika

rrif - 5.2001, str. 128

Inozemni koncerni kupuju njemačke pivovare

rrif - 5.2001, str. 130

Prikaz knjige

rrif - 5.2001, str. 132

Novi propisi

rrif - 5.2001, str. 134

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 5.2001, str. 136

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 5.2001, str. 147

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 5.2001, str. 149

Gospodarska statistika

rrif - 5.2001, str. 151

Poslovne obavijesti

rrif - 5.2001, str. 160
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)