RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Utjecaj reforme platnog prometa na financijsko poslovanje poduzetnika

rrif - 2.2001, str. 3

Sastavljanje financijskih i drugih izvješća poduzetnika za 2000.godinu

rrif - 2.2001, str. 6

Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika

rrif - 2.2001, str. 6

Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika

rrif - 2.2001, str. 27

Zaštitna kamata na kapital za 2000. godinu prema raspisu Ministarstva financija Porezna uprava - Središnji ured

rrif - 2.2001, str. 44

Prijava poreza na dobitak za 2000. godinu (Obrazac PD s prilozima)

rrif - 2.2001, str. 46

Izvješće o promjeni glavnice

rrif - 2.2001, str. 76

Posebnosti godišnjeg utvrđivanja vrijednosti zaliha proizvodnje

rrif - 2.2001, str. 82

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljodjelstvu

rrif - 2.2001, str. 88

Posebnosti godišnjeg obračuna za inozemne djelatnosti

rrif - 2.2001, str. 97

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 2.2001, str. 101

Troškovne i porezne pogodnosti i nepogodnosti primjene novih poreznih zakona

rrif - 2.2001, str. 104

Porez po odbitku i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

rrif - 2.2001, str. 110

Porezna prijava građana za 2000. godinu (obrazac DOH)

rrif - 2.2001, str. 112

Izrada konačnog obračuna PDV-a za 2000. godinu - Obrazac PDV-K

rrif - 2.2001, str. 123

Politika likvidnosti i solventnosti poduzeća

rrif - 2.2001, str. 142

Financijska tehnologija i investicijski fondovi

rrif - 2.2001, str. 148

Godišnji obračun poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2000. godinu - Obrazac DOH

rrif - 2.2001, str. 151

Prijelaz obrtnika s poreza na dobitak na porez na dohodak

rrif - 2.2001, str. 179

Ugovor o zamjeni

rrif - 2.2001, str. 186

Izvozno-uvozno carinjenje robe bez prelaska carinske crte

rrif - 2.2001, str. 187

Pregovori Hrvatske i Europske unije o sporazumu o stabilnosti i pridruživanju

rrif - 2.2001, str. 190

Neke novosti u stečajnom pravu

rrif - 2.2001, str. 193

Tvornički proizvedena odjeća po mjeri

rrif - 2.2001, str. 200

Novi propisi

rrif - 2.2001, str. 201

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 2.2001, str. 204

Vijesti iz Europske unije

rrif - 2.2001, str. 206

Gospodarska statistika

rrif - 2.2001, str. 208

Poslovne obavijesti

rrif - 2.2001, str. 215
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)