RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Oporezivanje poduzetničkog dobitka - kako braniti neobranjivo?

rrif - 1.2001, str. 4

Novi porezi u primjeni - put u administrativni raj

rrif - 1.2001, str. 10

Značajke novog Općeg poreznog zakona (s posebnim osvrtom na pravne lijekove)

rrif - 1.2001, str. 18

Izrada godišnjih obračuna, financijskih i poreznih izvješća za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 21

A) Pripreme za godišnji obračun poduzetnika

rrif - 1.2001, str. 21

I. Plan aktivnosti menadžera računovođe o sastavljanju financijskih, poreznih i drugih izvješća trgovačkih društava za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 21

II. Utvrđivanje i knjiženje vrijednosnih usklađenja i razlika po inventuri na dan 31. XII. 2000.

rrif - 1.2001, str. 25

III. Godišnji obračun amortizacije za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 40

IV. Konačni obračun naknada, članarina i doprinosa za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 54

V. Pripreme za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2000.

rrif - 1.2001, str. 66

VI. Priznavanje, iskazivanje i raspored troškova u razredu 4

rrif - 1.2001, str. 71

Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 85

B) Sastavljanje financijskih izvješća neprofitnih organizacija

rrif - 1.2001, str. 91

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

rrif - 1.2001, str. 91

C) Sastavljanje financijskih izvješća proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 1.2001, str. 113

Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 113

Knjiženje i (ne)obračunavanje PDV-a na novčane poticaje na primjeru pšenice

rrif - 1.2001, str. 141

Istraživanja za širu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) u SR Njemačkoj

rrif - 1.2001, str. 146

Revizija pripajanja i spajanja društva kapitala

rrif - 1.2001, str. 148

Vještaci u bilanciranju

rrif - 1.2001, str. 157

Godišnji obračun i sastavljanje izvješća o posebnim porezima - trošarinama

rrif - 1.2001, str. 158

Porezne kartice i ID obrazac za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 161

Oporezivanje proizvoda posebnim porezima - trošarinama u 2001. godini

rrif - 1.2001, str. 167

Minimalni tehnički i drugi uvjeti prodaje na veliko i malo iz istog poslovnog prostora

rrif - 1.2001, str. 181

Ugovor o zajmu

rrif - 1.2001, str. 188

Carinski postupak s oduzetom ili ustupljenom stranom robom

rrif - 1.2001, str. 189

Primjena Carinske tarife u dijelu poglavlja 1. do 27.

rrif - 1.2001, str. 192

Naplata i plaćanja u efektivnoj stranoj valuti

rrif - 1.2001, str. 194

Oporezivanje dohodaka prema novom Zakonu o porezu

rrif - 1.2001, str. 198

Elektronički potpis i sigurnost sudionika elektroničke trgovine

rrif - 1.2001, str. 208

Novi propisi

rrif - 1.2001, str. 214

Vijesti iz RRIF-a

rrif - 1.2001, str. 216

Vijesti iz Udruge "Hrvatskih Računovođa"

rrif - 1.2001, str. 219

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 1.2001, str. 222

Vijesti iz Europske unije

rrif - 1.2001, str. 224

Gospodarska statistika

rrif - 1.2001, str. 229

Poslovne obavijesti

rrif - 1.2001, str. 236

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.2001, str. 252

Poslovni horoskop

rrif - 1.2001, str. 270
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)