RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Hrvatska i Svjetska trgovačka organizacija

rrif - 9.2000, str. 3

Hrvatska i Svjetska trgovačka organizacija

rrif - 9.2000, str. 3

Poslovanje i računovodstvo putničkih agencija

rrif - 9.2000, str. 6

Krajnji rok za predaju godišnjih izvještaja u trgovački sud je 30. rujna

rrif - 9.2000, str. 13

Računovodstvo reeksporta

rrif - 9.2000, str. 15

Računovodstvo u primjeni iz prakse (III.)

rrif - 9.2000, str. 20

Sustavi vrednovanja imovine i dugova u računovodstvu

rrif - 9.2000, str. 23

Utjecaj prenošenja općih troškova na konkurentnost cijena proizvoda

rrif - 9.2000, str. 30

Knjigovodstveni računi kao temelj analize financijske situacije poduzeća

rrif - 9.2000, str. 38

Upravljanje troškovima na temelju aktivnosti

rrif - 9.2000, str. 44

Analitički postupci u planiranju revizije financijskih izvješća

rrif - 9.2000, str. 49

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 9.2000, str. 54

Uloga financijske funkcije u razvoju poslovne strategije modernog poduzeća

rrif - 9.2000, str. 58

Naknade, potpore, nagrade, dnevnice i ostali primitci u poreznom sustavu

rrif - 9.2000, str. 65

Isporuke dobara i usluga predstavništvima i ostalim stranim osobama u Hrvatskoj

rrif - 9.2000, str. 70

Porezne povlastice na području posebne državne skrbi

rrif - 9.2000, str. 75

Proračunski korisnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost

rrif - 9.2000, str. 79

Usporedni prikaz poreza na dobitak u 18 europskih zemalja

rrif - 9.2000, str. 83

Ugovor o kontroli robe i usluga

rrif - 9.2000, str. 87

Određivanje radnog vremena po vrstama djelatnosti

rrif - 9.2000, str. 90

Reeksport - posredovanje u trgovini s inozemstvom

rrif - 9.2000, str. 94

Efekti proširenja Europske unije na zemlje srednje i istočne Europe

rrif - 9.2000, str. 99

Osnovice za plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

rrif - 9.2000, str. 106

Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj

rrif - 9.2000, str. 112

Novi propisi

rrif - 9.2000, str. 118

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 9.2000, str. 120

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 9.2000, str. 122

Vijesti iz Europske unije

rrif - 9.2000, str. 123

Gospodarska statistika

rrif - 9.2000, str. 128

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 9.2000, str. 137

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u rujnu 2000

rrif - 9.2000, str. 142

¸Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000

rrif - 9.2000, str. 144

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000

rrif - 9.2000, str. 144

Konformni koeficijenti zateznih kamata za rujan 2000

rrif - 9.2000, str. 144

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u kolovozu 2000)

rrif - 9.2000, str. 145

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u kolovozu 2000)

rrif - 9.2000, str. 146

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. VIII. do. 31. VIII. 2000

rrif - 9.2000, str. 147

Objava rezultata poslovanja

rrif - 9.2000, str. 148

Contents

rrif - 9.2000, str. 149

Summaries

rrif - 9.2000, str. 150

Poslovni horoskop

rrif - 9.2000, str. 151
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)