RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Zakon o poticanju poslovanja (povlastice za moćne invenstitore)

rrif - 8.2000, str. 3

Vrste i razgraničenje odgovornosti za vođenje poslova društva (s naglaskom na odgovornost za račun.)

rrif - 8.2000, str. 7

Računovodstvo u primjerima iz prakse (II.)

rrif - 8.2000, str. 15

Poslovni najam u računovodstvu najmodavca

rrif - 8.2000, str. 20

Poljeprivredna kooperacija - razmjena i poticaji

rrif - 8.2000, str. 23

Evidencija i manipulacija alatom u uporabi

rrif - 8.2000, str. 28

Britanski ispit za revizore

rrif - 8.2000, str. 33

Vijesti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 8.2000, str. 34

Financiranje radnog kapitala

rrif - 8.2000, str. 36

Kraj bezporeznih zajmova (ili, kako poduzetnicima otežati poslovanje)

rrif - 8.2000, str. 42

Ponovno izmjene zakona o PDV-u

rrif - 8.2000, str. 46

Odstupanja zakona o PDV-u od preporuka danih u smjernicama EU

rrif - 8.2000, str. 49

Poslovne knjige i evidencije obrtnika mesara

rrif - 8.2000, str. 60

Ugovor o otpremanju (špediciji)

rrif - 8.2000, str. 68

Problemi pravne regulative u elektroničkome trgovanju

rrif - 8.2000, str. 71

Roba u privremenom smještaju i privremena skladišta

rrif - 8.2000, str. 76

Kartično poslovanje - devizni aspekt

rrif - 8.2000, str. 79

Jamstveni kapital banke

rrif - 8.2000, str. 81

Pripajanje društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 8.2000, str. 88

Isplata mirovine na temelju kapitalizirane štednje

rrif - 8.2000, str. 95

Naknada pojašnjenja u svezi s plaćanje doprinosa koji se iskazuju u Obrascu ID

rrif - 8.2000, str. 100

Izrada programa mjere za sniženje troškova i povećanje učinkovitosti poslovanja poduzetnika

rrif - 8.2000, str. 103

Strateške odrednice elektronički integriranog poslovanja (e-Businessa)

rrif - 8.2000, str. 109

Vaš izlog - čaj naš svagdašnji

rrif - 8.2000, str. 115

Novi propisi

rrif - 8.2000, str. 116

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 8.2000, str. 119

Vijesti iz svjeta

rrif - 8.2000, str. 121

Vijesti iz Europske unije

rrif - 8.2000, str. 121

Gospodarska statistika

rrif - 8.2000, str. 125

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 8.2000, str. 135

Od 1. lipnja promjenjene su stope na plaću

rrif - 8.2000, str. 140

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u kolovozu 2000.

rrif - 8.2000, str. 142

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 8.2000, str. 144

Konformni koeficijenti zateznih kamata za kolovoz 2000.

rrif - 8.2000, str. 144

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u srpnju 2000.)

rrif - 8.2000, str. 145

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u srpnju 2000.)

rrif - 8.2000, str. 146

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. VII. do 31. VII. 2000.

rrif - 8.2000, str. 147

Objava rezultata poslovanja

rrif - 8.2000, str. 148

Contents

rrif - 8.2000, str. 149

Summaries

rrif - 8.2000, str. 150

Poslovni horoskop

rrif - 8.2000, str. 151
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)