RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Odnos vlasti prema stranim ulaganjima

rrif - 5.2000, str. 3

Reforma platnog prometa

rrif - 5.2000, str. 10

Izračun zarada po dionici

rrif - 5.2000, str. 21

Zaključak i čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvene dokumentacije

rrif - 5.2000, str. 28

Primjena računovodstvenih standarada u izradi financijskih izvještaja malih poduzeća

rrif - 5.2000, str. 34

Tko koristi kreativno računovodstvo

rrif - 5.2000, str. 40

Prepoznavanje pogrešaka i prijevara u postupku revizije financijskih izvješća

rrif - 5.2000, str. 42

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 5.2000, str. 49

Povrat PDV-a inozemnim građanima i poduzetnicima

rrif - 5.2000, str. 52

Ukinita je zabrana prodaje duhanskih proizvoda putem automata

rrif - 5.2000, str. 59

Primjena zakona o PDV-u pri statusnim promjenama te likvidaciji i stečaju

rrif - 5.2000, str. 61

Uloga poreznoga sustava u procesu transformacije u zemljama srednje i istočne Europe s os. na Hr.

rrif - 5.2000, str. 63

Analiza financijske stabilnosti trgovačkog društva

rrif - 5.2000, str. 69

Off shore tvrtke i off shore poslovanje

rrif - 5.2000, str. 72

Poslovanje pekara obrtnika

rrif - 5.2000, str. 79

Nabava robe,usluga i ustupanje radova

rrif - 5.2000, str. 93

Ugovor o komisiji (komisionu)

rrif - 5.2000, str. 98

Pregled carinskih i poreznih povlastica

rrif - 5.2000, str. 101

Carinski postupak unutarnje proizvodnje (ispravak)

rrif - 5.2000, str. 108

Utvrđene su nove osnovice za plaćanje doprinosa iz plaće i na plaću te za druge oblike mirov. osig.

rrif - 5.2000, str. 109

Prijava staža osiguranja za 1999.godinu - tiskanica M-4P

rrif - 5.2000, str. 120

Način unosa stvari i prava u društvo

rrif - 5.2000, str. 134

Novi propisi

rrif - 5.2000, str. 137

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 5.2000, str. 139

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 5.2000, str. 139

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 5.2000, str. 140

Vijesti iz Europske unije

rrif - 5.2000, str. 142

Gospodarska statistika

rrif - 5.2000, str. 145

Što donose izmjene i promjene Pravilnika o PDV-u

rrif - 5.2000, str. 151

Konformni koeficijenti zateznih kamata za svibanj 2000.

rrif - 5.2000, str. 152

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u travnju 2000.

rrif - 5.2000, str. 152

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u travnju 2000.

rrif - 5.2000, str. 152

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u travnju 2000.

rrif - 5.2000, str. 152

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u travnju 2000.

rrif - 5.2000, str. 152

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u travnju 2000.

rrif - 5.2000, str. 152

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u travnju 2000.

rrif - 5.2000, str. 152

Prijeboj obveza za poreze s potraživanjima od korisnika Državnog proračuna

rrif - 5.2000, str. 153

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u travnju 2000.)

rrif - 5.2000, str. 153

Zaštitna kamata na razliku za uplatu i povrat

rrif - 5.2000, str. 154

Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 5.2000, str. 155

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1.IV.2000. do 30.IV.2000.

rrif - 5.2000, str. 155

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u svibnju 2000.

rrif - 5.2000, str. 160

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 5.2000, str. 162

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u travnju 2000.)

rrif - 5.2000, str. 164

Objava rezultata poslovanja

rrif - 5.2000, str. 166

Poslovni horoskop

rrif - 5.2000, str. 171
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)