RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Hrvatsko gospodrastvo za 21. stoljeće

rrif - 4.2000, str. 3

Prvi tromjesečni statistički izvještaj treba dostaviti do 20. travnja 2000.

rrif - 4.2000, str. 8

Računovodstvena analiza temeljnih financijskih izvještaja

rrif - 4.2000, str. 16

Konsolidirana financijska izvješća i postupak konsolidacije

rrif - 4.2000, str. 28

Računovodstvo alkemije - rezerviranja za odgođene poreze

rrif - 4.2000, str. 38

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 4.2000, str. 39

Ni nalazi revizije nisu više pouzdani

rrif - 4.2000, str. 42

Osobni auto. u poslovanju društva (treba li osobni auto. nabaviti privatno ili kao vl. trg. dr.)

rrif - 4.2000, str. 45

Odabir vozila za poduzetništvo

rrif - 4.2000, str. 54

Osobni automobil i porezu na promet

rrif - 4.2000, str. 74

Zadužnica u platnom prometu

rrif - 4.2000, str. 84

U uporabi je novi obrazac mjenice

rrif - 4.2000, str. 90

Godišnja prijava poreza na dobitak za 1999. - dopunske napomene

rrif - 4.2000, str. 97

Financijske usluge u sustavu poreza na dodanu vrijednost

rrif - 4.2000, str. 103

Oporezivanje knjiga,časopisa i ostalih publikacija PDV-om

rrif - 4.2000, str. 108

Ukinuta kazna zbog neprijavljivanja prometa nekretnina u visini od 20%

rrif - 4.2000, str. 111

Uvjeti za prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe

rrif - 4.2000, str. 112

Ugovor o nalogu (mandatu)

rrif - 4.2000, str. 116

Carinski postupak unutarnje proizvodnje

rrif - 4.2000, str. 124

Smanjenje temeljnog kapitala d.o.o.

rrif - 4.2000, str. 132

Analiza mogućnosti prodaje za prognoziranje prodaje strategije sezonskih proizvoda

rrif - 4.2000, str. 137

"Ponašanje potrošača"

rrif - 4.2000, str. 142

Novosti u obračunu poreza iz plaća od 1.travnja 2000.

rrif - 4.2000, str. 143

Novi propisi

rrif - 4.2000, str. 146

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 4.2000, str. 148

Informacije za menadžere

rrif - 4.2000, str. 150

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 4.2000, str. 150

Vijesti iz Europske unije

rrif - 4.2000, str. 152

Gospodarska statistika

rrif - 4.2000, str. 154

Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 4.2000, str. 160

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u travnju 2000.

rrif - 4.2000, str. 165

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 4.2000, str. 167

Konformni koeficijent zateznih kamata za travanj 2000.

rrif - 4.2000, str. 168

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1.III.2000 do 31.III.2000.

rrif - 4.2000, str. 169

Contents

rrif - 4.2000, str. 173

Summaries

rrif - 4.2000, str. 174

Poslovni horoskop

rrif - 4.2000, str. 175
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)