RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Prilog operacionalizaciji Programa rada nove Vlade

rrif - 3.2000, str. 3

Što donosi reforma mirovinskog osiguranja

rrif - 3.2000, str. 10

Kako do kredita u sadašnjim gospodarskim uvjetima

rrif - 3.2000, str. 16

Godišnje statističke izvještaje za 99. poduz. predaju do 31.ožujka 00.-Novi jedin. obr. za sve pod.

rrif - 3.2000, str. 36

Isklađivanje financijskih izvještaja za događaje nakon datuma bilance

rrif - 3.2000, str. 48

Računovodstvo komunalnih i drugih društava koja ostvaruju "državne potpore"

rrif - 3.2000, str. 50

Upravljačka izvješća o novčanim tijekovima

rrif - 3.2000, str. 60

Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća

rrif - 3.2000, str. 64

Primjena storna pri ispravljanju knjiženja u glavnoj knjizi

rrif - 3.2000, str. 73

Podsjetnik revizorima - na koje stavke u temeljnim financijskim izvješćima treba obratiti pozornost

rrif - 3.2000, str. 80

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 3.2000, str. 86

Povrati pogrešno i više uplaćenih poreza i drugih javnih prihoda

rrif - 3.2000, str. 88

Prijava imovine radi oporezivanja za 2000. godinu

rrif - 3.2000, str. 95

Izlazak iz sustava PDV-a i promjena načina obračunavanja poreza

rrif - 3.2000, str. 97

Obavljanje dijelatnosti u inizemstvu i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

rrif - 3.2000, str. 102

Porezi na plaće u zemljama OECD-a

rrif - 3.2000, str. 106

Uvjerenje o kakvoći za neke uvozne i domaće proizvode

rrif - 3.2000, str. 108

Pojednostavljeni postupci deklariranja robe prema novom Carinskom zakonu

rrif - 3.2000, str. 111

Volonterski rad

rrif - 3.2000, str. 118

Uspješnim markentingom do vodećeg mjesta na tržištu

rrif - 3.2000, str. 121

Novi propisi

rrif - 3.2000, str. 122

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 3.2000, str. 125

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 3.2000, str. 127

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 3.2000, str. 129

Vijesti iz europske unije

rrif - 3.2000, str. 131

Gospodarska statistika

rrif - 3.2000, str. 133

Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza na dohodak

rrif - 3.2000, str. 140

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u ožujku 2000.

rrif - 3.2000, str. 145

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 3.2000, str. 147

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata za ožujak 2000.

rrif - 3.2000, str. 148

Komformni koeficijenti zateznih kamata za ožujak 2000.

rrif - 3.2000, str. 148

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u veljači 2000.)

rrif - 3.2000, str. 149

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u veljači 2000.)

rrif - 3.2000, str. 150

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1.II.2000. do 29.II.2000.

rrif - 3.2000, str. 151

Komentar trgovanja na Zagrebačkoj burzi u veljači

rrif - 3.2000, str. 152

Objava rezultata poslovanja

rrif - 3.2000, str. 153

Contents

rrif - 3.2000, str. 157

Summaries

rrif - 3.2000, str. 158

Poslovni horoskop

rrif - 3.2000, str. 159
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)