RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Hrvatskoj treba progresivna ekonomska politika

rrif - 2.2000, str. 3

Iskazivanje zaliha proizvodnje u bilanci za 1999.

rrif - 2.2000, str. 10

Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj dijelatnosti

rrif - 2.2000, str. 22

Posebnosti godišnjeg obračuna u građevinarstvu

rrif - 2.2000, str. 30

Posebnosti izrade godišnjeg obračuna kod hotelijera i ugostitelja

rrif - 2.2000, str. 38

Godišnji obračun u servisnoj i remontnoj djelatnosti

rrif - 2.2000, str. 44

Posebnosti obračuna u poljedjeljstvu i zadrugarstvu za 1999. godinu

rrif - 2.2000, str. 50

Izvještaj o novčanim tijekovima

rrif - 2.2000, str. 58

Izvješće o promjeni glavnice

rrif - 2.2000, str. 63

Bilješke uz financijske izvještaje 1999.

rrif - 2.2000, str. 65

Bilješke uz financijske izvještaje 1999.

rrif - 2.2000, str. 65

Finan. i pos.izvješća za čet. tromjesječje 99. "velika" dionička društva dostavljaju VP do kraja 00

rrif - 2.2000, str. 65

Finan. i pos.izvješća za čet. tromjesječje 99. "velika" dionička društva dostavljaju VP do kraja 00

rrif - 2.2000, str. 71

Revizor postupka kada izvješće odstupa od MRS-ova

rrif - 2.2000, str. 71

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 2.2000, str. 72

Financijski učunci primjene politike amortizacije

rrif - 2.2000, str. 76

Konačni obračun PDV-a za 1999. godinu

rrif - 2.2000, str. 84

Prijava poreza na dohodak građana za 1999. godinu - Obrazac DOH

rrif - 2.2000, str. 102

Što su donijele izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

rrif - 2.2000, str. 113

Dopune godišnjem obračunu dohotka obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 2.2000, str. 117

Ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda

rrif - 2.2000, str. 120

Stanje Carinske tarife na početku 2000. godine

rrif - 2.2000, str. 122

Poslovanje carinskih skladišta prema novom carinskom zakonu

rrif - 2.2000, str. 124

Konkuretnost hrvatskog bankovnog sustava na pragu 2000.

rrif - 2.2000, str. 128

Prijava dohotka u svrhu ostvarivanja prava na doplatak za djecu

rrif - 2.2000, str. 133

Matična evidencija osiguranika kojima se staž osiguranja priznaje s povećanim trajanjem

rrif - 2.2000, str. 138

Podloge za izradu godišnjeg poslovnog plana

rrif - 2.2000, str. 141

Odgovornost uprave i izvršnih direktora kompanije za unutarnju kontrolu i upravljanje rizicima

rrif - 2.2000, str. 146

Stari tgovci u prednosti

rrif - 2.2000, str. 148

"Management ljudskih potencijala"

rrif - 2.2000, str. 149

Novi propisi

rrif - 2.2000, str. 150

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 2.2000, str. 153

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 2.2000, str. 154

Vijesti iz EU

rrif - 2.2000, str. 156

Gospodarska statistika

rrif - 2.2000, str. 159

Pregled naknada,potopra i nagrada, plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 2.2000, str. 170

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u veljači 2000.

rrif - 2.2000, str. 175

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000

rrif - 2.2000, str. 177

Ispravak obavijesti proračunima i proračunskim korisnicima

rrif - 2.2000, str. 177

Konformni koeficijent zateznih kamata za veljaču 2000.

rrif - 2.2000, str. 178

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u siječnju 2000.)

rrif - 2.2000, str. 179

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u siječnju 2000.)

rrif - 2.2000, str. 180

Pregled srednjih tečajeva kune za neke valute prema tečajnici HNB od 1.I. do 31. I. 2000.

rrif - 2.2000, str. 181

Objava rezultata poslovanja

rrif - 2.2000, str. 182

Contents

rrif - 2.2000, str. 185

Summaries

rrif - 2.2000, str. 186

Poslovni horoskop

rrif - 2.2000, str. 187
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)