RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Primjena novih poreznih zakona u 2000. i na početku 2001. godine

rrif - 12.2000, str. 7

Novosti u predloženom Zakonu o porezu na dohodak

rrif - 12.2000, str. 10

Računovodstvene pripreme za godišnji obračun poslovanja i izvješćivanja za 2000.

rrif - 12.2000, str. 15

Računovodstvo u primjerima iz prakse (V.)

rrif - 12.2000, str. 36

Troškovi prigodnih poklona

rrif - 12.2000, str. 38

MRS-ovi u novim i nerazvijenim gospodarstvima

rrif - 12.2000, str. 44

Godišnji popis imovine i obveza u neprofitnim organizacijama

rrif - 12.2000, str. 44

Godišnji popis (inventura) imovine, obveza i potraživanja kod proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 12.2000, str. 48

Obrazac ZAH-VP u sustavu vlastite djelatnosti proračunskih korisnika

rrif - 12.2000, str. 51

Revizija potraživanja od kupaca

rrif - 12.2000, str. 56

Novosti iz Međunarodnog Računovodstva i Revizije

rrif - 12.2000, str. 60

Aktualnosti iz mjeničnog poslovanja

rrif - 12.2000, str. 64

Vjerodostojne isprave u postupcima naplate potraživanja

rrif - 12.2000, str. 69

Trasirana mjenica u uvjetima nelikvidnosti sudionika poslovnog prometa

rrif - 12.2000, str. 74

Porezni položaj dopuštenog kala, rasipa, kvara i loma temeljem odluka Gospodarske komore

rrif - 12.2000, str. 80

Upis u registar obveznika PDV-a za 2001. godinu

rrif - 12.2000, str. 87

Donesene su nove izmjene Pravilnika o PDV-u

rrif - 12.2000, str. 90

Posebnosti pri provođenju godišnjeg popisa kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 12.2000, str. 92

Ugovor o prodaji

rrif - 12.2000, str. 100

Prijedlog novoga Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku

rrif - 12.2000, str. 102

Izvozno-uvozni postupak kod vanjske proizvodnje

rrif - 12.2000, str. 105

Prijenos dobitka na osnovi domaćih i stranih izravnih ulaganja

rrif - 12.2000, str. 110

Temeljne odrednice pregovora o proširenju EU

rrif - 12.2000, str. 117

Due diligence postupak u trgovačkim društvima

rrif - 12.2000, str. 119

Konačni obračun plaća za 2000. godinu - porezno izravnanje

rrif - 12.2000, str. 125

Unutarnje rezerve strojnih kapaciteta i njihov utjecaj na ukupne rezultate poslovanja

rrif - 12.2000, str. 129

Prvi udžbenik dvostavnog računovodstva napisao je Marin Rafaeli 1475. godine

rrif - 12.2000, str. 134

Prikaz knjige

rrif - 12.2000, str. 138

Novi Propisi

rrif - 12.2000, str. 138

Vijesti Iz Udruge "Hrvatskih Računovođa"

rrif - 12.2000, str. 139

Informacije Za Menadžere

rrif - 12.2000, str. 140

Aktualno Iz Gospodarstva

rrif - 12.2000, str. 140

Vijesti Iz Europske Unije

rrif - 12.2000, str. 142

Gospodarska Statistika

rrif - 12.2000, str. 145

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 12.2000, str. 154

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u prosincu 2000.

rrif - 12.2000, str. 159

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 12.2000, str. 161

Konformni koeficijenti zateznih kamata za studeni 2000.

rrif - 12.2000, str. 161

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u studenom 2000.)

rrif - 12.2000, str. 162

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u studenom 2000.)

rrif - 12.2000, str. 163

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 31. X. 2000. do 27. XI. 2000.

rrif - 12.2000, str. 164

Objava rezultata poslovanja

rrif - 12.2000, str. 165

Contents

rrif - 12.2000, str. 185

Summaries

rrif - 12.2000, str. 186

Poslovni Horoskop

rrif - 12.2000, str. 188
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)