RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sporna pitanja iz reforme poreznog sustava - nove zapreke ulaganjima

rrif - 11.2000, str. 4

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika

rrif - 11.2000, str. 8

Aktivnosti suvremenog računovodstvenog servisa

rrif - 11.2000, str. 14

Računovodstvena kontrola kao komponenta unutrašnje kontrole poslovanja

rrif - 11.2000, str. 21

Računovodstvo zajedničkog pothvata - ortaštvo

rrif - 11.2000, str. 24

Sličnosti i razlike izme. Međunarodnih rač. standarda i američkih općeprihvaćenih rač. načela (GAAP)

rrif - 11.2000, str. 35

Novo s revizijskim poslovima u svijetu

rrif - 11.2000, str. 38

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 11.2000, str. 40

Ček kao instrument plaćanja i osiguranja naplate tražbina

rrif - 11.2000, str. 41

Novosti u platnom prometu

rrif - 11.2000, str. 45

Neka pitanja ovrhe na računima kod ovlaštenika platnog prometa

rrif - 11.2000, str. 47

Financiranje poduzeća

rrif - 11.2000, str. 49

Ustroj poreznih evidencija pri utvrđivanju porezne obveze ili više plaćenog PDV-a

rrif - 11.2000, str. 53

Priređivanje nagradnih igara

rrif - 11.2000, str. 62

Dvojbe glede poreznog sustava koji se odnosi na promet nekretnina

rrif - 11.2000, str. 65

Novosti u posebnim porezima na naftne derivate i luksuzne proizvode

rrif - 11.2000, str. 70

Poslovne knjige i evidencije proizvođačkog obrta - primjer mesara

rrif - 11.2000, str. 72

Promjene na tržištu i upravljanje troškovima u trgovini na malo

rrif - 11.2000, str. 82

Transakcijska vrijednost i utjecaj ograničenja pri utvrđivanju carinske vrijednosti

rrif - 11.2000, str. 88

Pregled poreznih i carinskih oslobođenja

rrif - 11.2000, str. 91

Platni promet s inozemstvom preko računa stranih osoba u Republici Hrvatskoj

rrif - 11.2000, str. 94

Obveze i odgovornost poduzetnika i menadžera za razvoj tehnologije u proizvodnim i uslužnim djel.

rrif - 11.2000, str. 98

Doplatak za djecu prema novom zakonu

rrif - 11.2000, str. 102

Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima zaposlenika

rrif - 11.2000, str. 105

Unapređenje poslovanja društva poboljšanjem ustrojstva rada i upravljanja

rrif - 11.2000, str. 109

Istodobnost kvalitete proizvoda i marketinga

rrif - 11.2000, str. 112

Protupožarna zaštita u poduzećima

rrif - 11.2000, str. 116

Sadržaj poslovnog plana

rrif - 11.2000, str. 120

Novi proizvod Geox "cipele koje dišu "

rrif - 11.2000, str. 125

Novi propisi

rrif - 11.2000, str. 126

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 11.2000, str. 127

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 11.2000, str. 133

Vijesti iz Europske unije

rrif - 11.2000, str. 135

Gospodarska statistika

rrif - 11.2000, str. 136

Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak.

rrif - 11.2000, str. 143

Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza

rrif - 11.2000, str. 148

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u studenom 2000.

rrif - 11.2000, str. 150

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 11.2000, str. 152

Konformni koeficijenti zateznih kamata za studeni 2000.

rrif - 11.2000, str. 152

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u listopadu 2000.)

rrif - 11.2000, str. 153

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u listopadu 2000.)

rrif - 11.2000, str. 154

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1.X.2000.do 30.X.2000.

rrif - 11.2000, str. 155

Objava rezultata poslovanja

rrif - 11.2000, str. 156

Contents

rrif - 11.2000, str. 168

Summaries

rrif - 11.2000, str. 169

Poslovni horoskop

rrif - 11.2000, str. 174
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)