RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Porezna reforma - korak, naprijed ili...?

rrif - 10.2000, str. 3

Računovodstvo poslovnog pripajanja

rrif - 10.2000, str. 7

Popusti pri nabavi i prodaji robe

rrif - 10.2000, str. 16

Poslovanje i računovodstveno - porezno praćenje mjenjača

rrif - 10.2000, str. 24

Računovodstvo isključive distribucije robe

rrif - 10.2000, str. 32

Računovodstvo u primjerima iz prakse (IV.)

rrif - 10.2000, str. 34

Kako izabrati najbolji računovodstveni softver

rrif - 10.2000, str. 38

Devetomjesečni statistički izvještaj dostavlja se u ZAP-u do 20.X.2000

rrif - 10.2000, str. 42

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 10.2000, str. 47

Prijava tražbine u stečajnom postupku radi naplate

rrif - 10.2000, str. 49

Obračunavanje i isplata dnevnica i terenskog dodatka u zemlji i u inozemstvu

rrif - 10.2000, str. 57

Obilježja pranja novca

rrif - 10.2000, str. 68

Uvjeti za priznavanje pretporeza u sustavu PDV-a

rrif - 10.2000, str. 71

Porezni savjetnici i racionalizacija poreznog sustava u Hrvatskoj

rrif - 10.2000, str. 80

Priznavanje pretporeza kod obrtnika dohodaša

rrif - 10.2000, str. 82

Deklariranje i označavanje pakovina i proizvoda u prometu

rrif - 10.2000, str. 84

Ugovor o jamstvu

rrif - 10.2000, str. 88

Povrat, popravci i zamjena izvezene i uvezene robe

rrif - 10.2000, str. 90

Rokovi naplate potraživanja iz inozemstva

rrif - 10.2000, str. 93

Prodaja inozemnog potraživanja ovlaštenoj banci

rrif - 10.2000, str. 97

Menadžerski ugovor

rrif - 10.2000, str. 99

Etički kodeks i ponašanje u poslovanju

rrif - 10.2000, str. 107

Priprema za izradu poslovnog plana

rrif - 10.2000, str. 111

Sustav upravljanja rizicima - zakonska obveza za uprave njemačkih poduzeća

rrif - 10.2000, str. 117

Model izvješćivanja menadžmenta o ostvarivanju prodajne politike

rrif - 10.2000, str. 123

Vaš izlog - slatki užitak

rrif - 10.2000, str. 129

Internet kao tržište

rrif - 10.2000, str. 130

Novi propisi

rrif - 10.2000, str. 137

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 10.2000, str. 138

Informacije za menadžere

rrif - 10.2000, str. 139

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 10.2000, str. 139

Vijesti iz Europske unije

rrif - 10.2000, str. 141

Gospodarska statistika

rrif - 10.2000, str. 144

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza

rrif - 10.2000, str. 151

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 10.2000, str. 151

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u listopadu 2000.

rrif - 10.2000, str. 156

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 10.2000, str. 158

Konformni koeficijenti zateznih kamata za listopad 2000.

rrif - 10.2000, str. 158

Pregled kamatnih stopa ma kredite pravnim osobama (primjenjivano u rujnu 2000.)

rrif - 10.2000, str. 159

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u rujnu 2000.)

rrif - 10.2000, str. 160

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. IX. do. 30. IX. 2000.

rrif - 10.2000, str. 161

Objava rezultata poslovanja

rrif - 10.2000, str. 162

Contents

rrif - 10.2000, str. 172

Summaries

rrif - 10.2000, str. 173

Poslovni horoskop

rrif - 10.2000, str. 174
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)