RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sastavljanje temeljnih financijskih i drugih izvješća trgovačkih društava za 1999

rrif - 1.2000, str. 4

Konačni obračun naknada, članarina i doprinosa za 1999.godinu

rrif - 1.2000, str. 12

Godišnji obračun amortizacije za 1999. godinu

rrif - 1.2000, str. 26

Priznavanje i iskazivanje troškova po prirodnim vrstama

rrif - 1.2000, str. 42

Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 1999. godinu

rrif - 1.2000, str. 54

Sastavljanje Računa dobitaka i gubitaka te Bilance malih poduzetnika

rrif - 1.2000, str. 60

Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika

rrif - 1.2000, str. 84

Prijava poreza na dobitak za 1999. (Obrazac PD) do 30.travnja 2000.

rrif - 1.2000, str. 84

Prijava poreza na dobitak za 1999. (Obrazac PD) do 30.travnja 2000.

rrif - 1.2000, str. 102

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

rrif - 1.2000, str. 133

Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 1.2000, str. 158

Ugovor i Cijenik za pružanje računovodstvenih usluga

rrif - 1.2000, str. 180

Godišnji obračun dohotka obrtnika i slobodnih zanimanja za 1999. godinu

rrif - 1.2000, str. 190

Analiza rizika revizije

rrif - 1.2000, str. 216

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 1.2000, str. 218

Porezne kartice i Obrazac ID-1 za 1999. godinu treba predati u Poreznu upravu do 31.siječnja 2000. g

rrif - 1.2000, str. 220

Godišnji obračun posebnih poreza i pripreme za obračun PDV-a

rrif - 1.2000, str. 225

Novi propisi

rrif - 1.2000, str. 233

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 1.2000, str. 235

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 1.2000, str. 237

Vijesti iz Europske unije

rrif - 1.2000, str. 238

Gospodarska statistika

rrif - 1.2000, str. 240

Isplate plaća početkom 2000. godine

rrif - 1.2000, str. 252

Blagdani i neradni dani

rrif - 1.2000, str. 252

Obavijest svim proračunima i proračunskim korisnicima

rrif - 1.2000, str. 252

Pregled naknada,potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 1.2000, str. 253

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u siječnju 2000.

rrif - 1.2000, str. 258

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 1.2000, str. 260

Pregled neoporezivih svota dnevnica za službena putovanja u inozemstvo

rrif - 1.2000, str. 260

Popis područnih ureda Državnog ureda za reviziju

rrif - 1.2000, str. 261

Izračunavanje kamata i kamatnih koeficijenata po komformnoj metodi

rrif - 1.2000, str. 262

Komformni koeficijenti zateznih kamata za siječanj 2000.

rrif - 1.2000, str. 263

Konformni koeficijenti za izračunavanje zateznih kamata po uzravnom postupku za 1999. godinu

rrif - 1.2000, str. 264

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u prosincu 1999.)

rrif - 1.2000, str. 265

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u prosincu 1999.)

rrif - 1.2000, str. 266

Pregled srednjih tečajeva kune za neke valute prema tečajnici HNB od 1.XII. do 31.XII. 1999.

rrif - 1.2000, str. 267

Komentar trgovanja dionicama na Zagrebačkoj burzi od 1. do 30 XII. 1999.

rrif - 1.2000, str. 268

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.2000, str. 269

Contents

rrif - 1.2000, str. 277

Summaries

rrif - 1.2000, str. 278

Poslovni horoskop

rrif - 1.2000, str. 279
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)