RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstvo izgradnje vlastitih nekretnina za daljnu prodaju

rrif - 9.1999, str. 3

Dugoročna ulaganja u vrijedonosnice

rrif - 9.1999, str. 12

Knjiženja poticaja za pšenicu ovise o načinu ostvarivanja poticaja

rrif - 9.1999, str. 19

Financijske izvještaje za 1998. godinu treba predati u trgovački sud do 30. rujna 1999.

rrif - 9.1999, str. 24

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 9.1999, str. 26

Promjena predujmova poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti

rrif - 9.1999, str. 28

Pravni i porezni položaj autorskih prava

rrif - 9.1999, str. 34

Bilančni pokazatelj ranog upozorenja

rrif - 9.1999, str. 39

Mjere politike solventnosti poduzeća

rrif - 9.1999, str. 45

Kreditni odnosi između poduzeća

rrif - 9.1999, str. 53

Redovito povećanje temeljnog kapitala

rrif - 9.1999, str. 56

Što donose izmjene i dopune Zakona o trgovini

rrif - 9.1999, str. 60

Kakvoća mlinskih i pekarskih proizvoda

rrif - 9.1999, str. 65

Privremeni uvoz robe na ugradnju

rrif - 9.1999, str. 69

Promjene u nazivlju carinske tarife

rrif - 9.1999, str. 72

Čimbenici koji utječu na uspješnost proširenja EU na zemlje srednje i istočne Europe

rrif - 9.1999, str. 76

Matična evidencija osiguranika koji su sami obvezni plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje

rrif - 9.1999, str. 80

Mirovinsko osiguranje članova uprave trgovačkih društava

rrif - 9.1999, str. 88

Lean proizvodnja - najsuvremeniji način proizvodnje

rrif - 9.1999, str. 89

Konkurentna strategija pri imitaciji tehnološkog znanja

rrif - 9.1999, str. 94

Kako riješiti najveće probleme kod prodaje

rrif - 9.1999, str. 99

Čimbenici izbora kompjutorskog programa za računovodstvo

rrif - 9.1999, str. 103

Benedikt Kotruljević kao preteča Luce Paciolija u prikazu dvostavnog knjigovodstva

rrif - 9.1999, str. 109

"Organizacija"

rrif - 9.1999, str. 115

Novi propisi

rrif - 9.1999, str. 116

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 9.1999, str. 118

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 9.1999, str. 119

Zanimljivosti iz Europske unije

rrif - 9.1999, str. 121

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 9.1999, str. 122

Gospodarska statistika

rrif - 9.1999, str. 124

Konačno o obvezi zapošljavanja člana uprave do 13. X. 1999.

rrif - 9.1999, str. 135

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 9.1999, str. 136

Contents

rrif - 9.1999, str. 137

Summaries

rrif - 9.1999, str. 138

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u rujnu 1999.

rrif - 9.1999, str. 141

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 9.1999, str. 143

Konformni koeficijent zateznih kamata za rujan 1999.

rrif - 9.1999, str. 144

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u kolovozu 1999.)

rrif - 9.1999, str. 145

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u srpnju 1999)

rrif - 9.1999, str. 146

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 28. VII. 1999 do 28. VIII. 1999.

rrif - 9.1999, str. 147
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)