RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstveno praćenje poslovanja s čekovima građana

rrif - 8.1999, str. 3

Računovodstvo dorade zaliha

rrif - 8.1999, str. 7

Računovodstveno praćenje otkupa i zamjene pšenice

rrif - 8.1999, str. 12

Analiza financijskih izvješća u svjetlu računovodstvenih standarada

rrif - 8.1999, str. 18

Analiza financijskih izvješća u svjetlu računovodstvenih standarada

rrif - 8.1999, str. 18

Revidiranje kapitala

rrif - 8.1999, str. 19

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 8.1999, str. 22

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 8.1999, str. 22

Oporezivanje igara na sreću i zabavnih igara

rrif - 8.1999, str. 24

Oporezivanje pri prijenosu gospodarske cijeline

rrif - 8.1999, str. 30

Oporezivanje malih najmodavaca

rrif - 8.1999, str. 33

Porez na dohodak u OECD-u

rrif - 8.1999, str. 36

Dobitak i opravdanost financiranja razvoja

rrif - 8.1999, str. 39

Nalog za naplatu (Obrazac br. 43 ZAP-a) kao sredstvo osiguranja plaćanja

rrif - 8.1999, str. 44

Prijenos i zaštita tvrtke

rrif - 8.1999, str. 48

Praćenje novčamog tijeka i evidentiranje poslovnih promjena kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 8.1999, str. 53

Najveća poduzeća u Švicarskoj, 1998

rrif - 8.1999, str. 57

Plaćanje doprinosa i poreza iz plaća izaslanih zaposlenika i pomoraca

rrif - 8.1999, str. 58

Novi propisi o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

rrif - 8.1999, str. 63

Matične evidencije o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

rrif - 8.1999, str. 66

Analiza kooperacije industrijskih poduzeća

rrif - 8.1999, str. 77

Industrija razvija ponudu svojih usluga

rrif - 8.1999, str. 81

Prednosti primjene intraneta u poduzeću

rrif - 8.1999, str. 83

Tipični organizacijski modeli centralnih područja poduzeća

rrif - 8.1999, str. 88

Prikaz knjige

rrif - 8.1999, str. 93

Novi propisi

rrif - 8.1999, str. 93

Novi propisi

rrif - 8.1999, str. 94

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 8.1999, str. 97

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 8.1999, str. 99

Zanimljivosti iz Europske unije

rrif - 8.1999, str. 101

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 8.1999, str. 103

Gospodarska statistika

rrif - 8.1999, str. 104

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 8.1999, str. 120

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u kolovozu 1999.

rrif - 8.1999, str. 125

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 8.1999, str. 127

Konformni koeficijent zateznih kamata za kolovoz 1999.

rrif - 8.1999, str. 128

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u srpnju 1999.)

rrif - 8.1999, str. 129

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u srpnju 1999)

rrif - 8.1999, str. 130

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 29. VI. 1999 do 27. VII. 1999.

rrif - 8.1999, str. 131

Objava rezultata poslovanja

rrif - 8.1999, str. 132

Contents

rrif - 8.1999, str. 137

Summaries

rrif - 8.1999, str. 138
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)