RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Polugodišnji statistički izvještaj podnosi se do 20. srpnja 1999.

rrif - 7.1999, str. 3

Tromjesečno izvješćivanje Komisiji za vrijedonosne papire

rrif - 7.1999, str. 10

Promjene u sastavljanju polugodišnjih financijskih izvješća za 1999. godinu i MRS-ovi 1, 14 i 34

rrif - 7.1999, str. 14

Obračuni i knjiženja prije sastavljanja međuobračunskih izvješća za razdoblje od I. do VI. 1999

rrif - 7.1999, str. 20

Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 1999.

rrif - 7.1999, str. 32

Sastavljanje izvješća o promjeni glavnice

rrif - 7.1999, str. 48

Plaćanje poreza na dobitak tijekom 1999. i moguća promjena visine predujmova

rrif - 7.1999, str. 49

Obvezatno polugodišnje financijsko i statističko izvješćivanje za neprofitne organizacije

rrif - 7.1999, str. 53

Obvezatno polugodišnje financijsko i statističko izvješćivanje za proračune i proračunske korisnike

rrif - 7.1999, str. 64

Komisioni izvoz dobara u sustavu poreza na dodanu vrijednost

rrif - 7.1999, str. 71

Nametnuta ograničenja opsega revizije

rrif - 7.1999, str. 77

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 7.1999, str. 78

Povrat poreza na dodanu vrijednost inozemnim poduzetnicima

rrif - 7.1999, str. 80

PDV i u Sloveniji od 1. VII. 1999.

rrif - 7.1999, str. 86

Što donose izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode i naftne derivate

rrif - 7.1999, str. 90

Primejna tečaja u valutnim klauzulama

rrif - 7.1999, str. 92

Prodaja obrta kad stjecatelj ne nastavlja obrtničku djelatnost

rrif - 7.1999, str. 97

Reeksportna dorada

rrif - 7.1999, str. 101

Devizna dokumentarna kontrola poslova s inozemstvom

rrif - 7.1999, str. 105

Dugoročna strategija gospodarskog razvoja Hrvatske

rrif - 7.1999, str. 110

Predstavništva inozemnih banaka u Hrvastkoj

rrif - 7.1999, str. 113

Kako isplatiti regres za godišnji odmor

rrif - 7.1999, str. 115

Pravo na godišnji odmor

rrif - 7.1999, str. 118

Novi propisi

rrif - 7.1999, str. 125

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 7.1999, str. 127

Informacije za menadžere

rrif - 7.1999, str. 130

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 7.1999, str. 130

Zanimljivosti iz Europske unije i svjeta

rrif - 7.1999, str. 132

Gospodarska statistika

rrif - 7.1999, str. 136

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 7.1999, str. 145

Podsjetnik za zakonska plaćanje i obveze u srpnju 1999.

rrif - 7.1999, str. 150

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 7.1999, str. 152

Pregled dnevnica za inozemstvo

rrif - 7.1999, str. 153

Iznošenje deviza u putničkom prometu

rrif - 7.1999, str. 153

Adrese područnih ureda Državnog ureda za reviziju

rrif - 7.1999, str. 154

Konformni koeficijenti zateznih kamata za srpanj 1999.

rrif - 7.1999, str. 154

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u lipnju 1999.)

rrif - 7.1999, str. 155

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u lipnju 1999.)

rrif - 7.1999, str. 156

Pregled srednjih tečaja nekih valuta na tečajnici HNB od 1. VI. 1999. do 28. VI. 1999.

rrif - 7.1999, str. 157

Komentar trgovanja na Zagrebačkoj burzi od 1. VI. do 28. VI. 1999.

rrif - 7.1999, str. 157

Contents

rrif - 7.1999, str. 161

Summaries

rrif - 7.1999, str. 162
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)