RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Mjere Vlade na riješavanju problema nelikvidnosti i poticanju podmirenja dospjelih obveza

rrif - 4.1999, str. 3

Način osiguranja novčanih tražbina danas

rrif - 4.1999, str. 8

Računovodstvene politike troškova restrukturiranja

rrif - 4.1999, str. 8

statistički izvještaj za I. - III. 1999. za sve pravne osobe do 20. IV. 1999.

rrif - 4.1999, str. 16

Proračunski korisnici i neprofitne organizacije tromjesečni statistički izvj. podnose do 20. IV. 99.

rrif - 4.1999, str. 21

Godišnje izvješće o poslovanju

rrif - 4.1999, str. 23

Izvješće o novčanim tijekovima - klasifikacija stavaka i indirektna metoda

rrif - 4.1999, str. 30

Stavovi HORRS-a o promjeni MRS-ova 1, 14 i 34

rrif - 4.1999, str. 44

Izvješćivanje o sredstvima zajedničke pričuve pri upravljanju stambenim zgradama

rrif - 4.1999, str. 48

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 4.1999, str. 52

Oporezivanje prijevoznih usluga

rrif - 4.1999, str. 54

Još o akceptnom nalogu

rrif - 4.1999, str. 60

Poduzetnici se moraju naviknuti na uporabu trasirane mjenice

rrif - 4.1999, str. 62

Unutarnji uzroci insolventnosti poduzeća

rrif - 4.1999, str. 66

Upravljanje potraživanjima - kada reći "Više ne!"

rrif - 4.1999, str. 72

Obvezna mjesečna davanja obrtnika u 1999. godini

rrif - 4.1999, str. 73

Posebnosti kod privremene obustave obrtničke djelatnosti

rrif - 4.1999, str. 79

Carinski postupak za robu u slobodnoj zoni

rrif - 4.1999, str. 86

Obrazovanje u Hrvatskoj na pragu 21. stoljeća

rrif - 4.1999, str. 89

Kako se hrvati s deflacijom?

rrif - 4.1999, str. 93

Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u 1999.

rrif - 4.1999, str. 95

Menadžment u malim i novoosnovanim poduzećima

rrif - 4.1999, str. 106

Novi propisi

rrif - 4.1999, str. 112

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 4.1999, str. 116

Informacije za menadžere

rrif - 4.1999, str. 119

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 4.1999, str. 119

Zanimljivosti iz svjeta

rrif - 4.1999, str. 120

Gospodarska statistika

rrif - 4.1999, str. 127

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 4.1999, str. 141

Podsjetnik za zakonska plaćanje i obveze u travnju 1999.

rrif - 4.1999, str. 146

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 4.1999, str. 148

Konformni koeficijent zateznih kamata za travanj 1999.

rrif - 4.1999, str. 149

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u ožujku 1999.)

rrif - 4.1999, str. 150

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u ožujku 1999.)

rrif - 4.1999, str. 151

Pregled srednjih tečaja nekih valuta na tečajnici HNB od 1. III. 1999. do 31. III. 1999.

rrif - 4.1999, str. 152

Trgovanje na Zagrebačkoj burzi od 1. III. 1999. do 26. III. 1999.

rrif - 4.1999, str. 152

Zaključne napomene uz obračun poreza na dobitak

rrif - 4.1999, str. 154

Contents

rrif - 4.1999, str. 161

Summaries

rrif - 4.1999, str. 162
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)