RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Summaries

rrif - 2.1999, str. 2

Oporezivanje dobitaka za 1998. - odgađani napad na dobitak je tu

rrif - 2.1999, str. 3

Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.1999, str. 8

Povezanost iskazivanja zaliha proizvodnje i rashoda razdoblja za 1998

rrif - 2.1999, str. 16

Posebnosti godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika

rrif - 2.1999, str. 25

Godišnji obračun komunalnih poduzeća i društava koja ostvaruju "državne potpore"

rrif - 2.1999, str. 33

Posebnosti hotelijerske i ugostiteljske djelatnosti pri izradi godišnjeg obračuna

rrif - 2.1999, str. 42

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnoj i remontnoj djelatnosti

rrif - 2.1999, str. 48

Specifičnosti obračuna poduzetnika u poljedjelstvu u zadrugarstvu za 1998. godinu

rrif - 2.1999, str. 56

Bilješke uz temeljna financijska izvješća

rrif - 2.1999, str. 63

Investicijsko ulaganje i investicijsko održavanje

rrif - 2.1999, str. 70

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 2.1999, str. 76

Novosti u izmjena Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

rrif - 2.1999, str. 78

Prijava poreza na dohodak za 1998. godinu

rrif - 2.1999, str. 81

Tijek postupka oporezivanja nekretnina - utvrđivanje obveze

rrif - 2.1999, str. 99

Zaduživanje i pozajmljivanje sredstava proračunskih korisnika i pra. osoba u drž. i pret. drž. vl.

rrif - 2.1999, str. 108

Ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika

rrif - 2.1999, str. 113

Preračunavanje poslovnih transakcija u euro (Postupci u Vel. Britaniji)

rrif - 2.1999, str. 120

Prestanak trgovačkog društva - likvidacija

rrif - 2.1999, str. 122

Godišnje utvrđivanje doh. obrtnika,slob. zanimanja i dr. samostalnih djelatnosti na pri. DOH za 98.

rrif - 2.1999, str. 131

Pregled propisanih poslovnih knjiga obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 2.1999, str. 143

Carinski postupak za robu za koju se ne podnosi car. deklaracija ili ne postoji potpuna car. dok.

rrif - 2.1999, str. 145

Stanje Carinske tarife na početku 1999.

rrif - 2.1999, str. 149

Tumačenje Zajedničkog tijela na Kolektivni ugovor trgovine

rrif - 2.1999, str. 150

Što je novo u Zakonu o mirovinskom osiguranju glede obveznika i osnovica za plaćanje doprinosa

rrif - 2.1999, str. 151

Prava na osnovi invalidnosti po propisima iz mirovinskog osiguranja

rrif - 2.1999, str. 153

Odgovornost nadzornih odbora za budućnost poduzeća

rrif - 2.1999, str. 158

Partfolia analiza istraživanja i razvoja poduzeća - postupak provedbe i dimenzije

rrif - 2.1999, str. 161

Metode prognoziranja prodaje

rrif - 2.1999, str. 167

Novi propisi

rrif - 2.1999, str. 172

Vijesti iz HORRS-a

rrif - 2.1999, str. 174

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 2.1999, str. 176

Naputak o ispisu obrazaca "Porezna kar. s promj. fakt. osobnih odbitaka za djecu i udrž. čl. obitelj

rrif - 2.1999, str. 177

Priznavanje prihoda i izdataka proračunskih korisnika za I. do XII. 1998.

rrif - 2.1999, str. 177

Kolektivni ugovor o osnovici plaće, bož. i daru za djecu u 1999.g. za zaposlene u javnim i drž. slu.

rrif - 2.1999, str. 177

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 2.1999, str. 178

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u veljači 1998.

rrif - 2.1999, str. 182

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999

rrif - 2.1999, str. 184

Konformni koeficijent zateznih kamata za veljaču 1999.

rrif - 2.1999, str. 185

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u siječnju 1999.)

rrif - 2.1999, str. 186

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u siječnju 1999.)

rrif - 2.1999, str. 187

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 30. XII. 1998. do 31. I. 1999

rrif - 2.1999, str. 188

Varaždinsko tržište vrijedonosnicama d.d. (od 24. XII. 1998. do 25. I. 1999.)

rrif - 2.1999, str. 188

Zanimljivosti iz svjeta

rrif - 2.1999, str. 190

Gospodarska statistika

rrif - 2.1999, str. 195

Objava rezultata poslovanja

rrif - 2.1999, str. 207

Konačni obračun PDV-a za poduzeća, obrtnika i ostale fizičke osobe za 1998. godinu

rrif - 2.1999, str. 210

Contents

rrif - 2.1999, str. 229

Summaries

rrif - 2.1999, str. 230
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)