RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstveno bilježenje poslovnih događaja u trgovini na malo

rrif - 12.1999, str. 3

Računovodstvo zastupničke prodaje u trgovini na malo

rrif - 12.1999, str. 18

Ustrojstvo računovodstvenog obuhvata rashoda prodaje

rrif - 12.1999, str. 22

Posebnosti računovodstva dugotrajne materijalne imovine

rrif - 12.1999, str. 28

Računovodstveni postupci s nematerijalnom imovinom

rrif - 12.1999, str. 40

Normalni kapacitet u funkciji rasporeda troškova

rrif - 12.1999, str. 46

Vijesti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 12.1999, str. 54

Porezni položaj prigodnih poklona

rrif - 12.1999, str. 58

Još o posljednim izmjenama PDV-a i o posebnom porezu na luksuzna dobra

rrif - 12.1999, str. 62

Prijava i registar obveznika PDV-a za 2000. godinu

rrif - 12.1999, str. 67

Utuživanje tražbina kao uvjet za priznavanje rashoda - druga godina pravilničke diktature

rrif - 12.1999, str. 71

Izrada godišnjeg poslovnog plana

rrif - 12.1999, str. 80

Predračun komplementarnih investicijskih projekata

rrif - 12.1999, str. 85

Desetodnevno izvješćivanje štedno-kreditnih zadruga o sredstvima pričuva

rrif - 12.1999, str. 93

Nom. pov. tem. kapitala dioničkog društva i oblici povećanja temeljnog kapitala kod dr. s ogr. odg.

rrif - 12.1999, str. 106

Godišnji popis imovine - inventura kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 12.1999, str. 111

Privremeni uvoz u svjetlu novih carinskih propisa

rrif - 12.1999, str. 111

Privremeni uvoz u svjetlu novih carinskih propisa

rrif - 12.1999, str. 111

Registracija kreditnih poslova s inozemstvom 2. dio

rrif - 12.1999, str. 124

Naplata mjenica koje glase na stranu valutu

rrif - 12.1999, str. 132

Inozemna ulaganja u hrvatsko gospodarstvo

rrif - 12.1999, str. 137

Razvoj lučkih sustava - marketinški pristup

rrif - 12.1999, str. 141

Razvoj lučkih sustava - marketinški pristup

rrif - 12.1999, str. 141

Konačni obračun plaća za 1999. godinu

rrif - 12.1999, str. 145

Jesu li u prekršaju ona trgovačka društva koja su zaposlila člana uprave u skr. radnom vremenu

rrif - 12.1999, str. 150

Primjeri akata o prestanku radnog odnosa (III. dio)

rrif - 12.1999, str. 151

Ususret eri elektroničkog poslovanja

rrif - 12.1999, str. 158

Novi propisi

rrif - 12.1999, str. 164

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 12.1999, str. 166

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 12.1999, str. 176

Vijesti iz Europske unije

rrif - 12.1999, str. 178

Gospodarska statistika

rrif - 12.1999, str. 180

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 12.1999, str. 187

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u prosincu 1999.

rrif - 12.1999, str. 192

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 12.1999, str. 194

Pregled zateznih kamata i eskontnih stopa od 1990. do 1999.

rrif - 12.1999, str. 194

Konformni koeficijent zateznih kamata za prosinac 1999.

rrif - 12.1999, str. 195

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u studenom 1999.)

rrif - 12.1999, str. 196

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u studenom 1999)

rrif - 12.1999, str. 197

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 27. X. 1999 do 30. XI. 1999.

rrif - 12.1999, str. 198

Komentar trgovanja dionicama na Zagrebačkoj burzi od 1. XI. do 28. XI. 1999.

rrif - 12.1999, str. 198

Objava rezultata poslovanja

rrif - 12.1999, str. 200

Contents

rrif - 12.1999, str. 221

Summaries

rrif - 12.1999, str. 222
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)