RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Devetomjesečni statistički izvještaj za razdoblje siječanj-rujan predaje se ZAP-u di 20. X. 1999

rrif - 10.1999, str. 3

Financijska i poslovna izvješća velikih dioničkih društava na kraju trećeg tromjesečja

rrif - 10.1999, str. 11

Računovodstvo ugostitelja i hotelijera

rrif - 10.1999, str. 15

Računovodstvo društava u stečaju i likvidaciji

rrif - 10.1999, str. 30

Isplata plaća s jedinstvenog računa državne riznice

rrif - 10.1999, str. 41

Elektronička financijska izvješća naspram "papirnatih"

rrif - 10.1999, str. 44

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 10.1999, str. 46

Obračunavanje i plaćanje "lokalnih poreza"

rrif - 10.1999, str. 48

Rokovi zastare tražbina

rrif - 10.1999, str. 52

Obična i bjanko zadužnica kao sredstva osiguranja i ostvarenja tražbina vjerovnika

rrif - 10.1999, str. 58

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala i odobreni kapital

rrif - 10.1999, str. 63

Specifičnosti bilježenja poslovnih primitaka u Knjizi primitaka i izdataka

rrif - 10.1999, str. 69

Sanitarni nadzor kod proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe

rrif - 10.1999, str. 73

Primjene mjenice u poslovima trgovine s inozemstvom

rrif - 10.1999, str. 76

Hrvatska u uvjetima globalizacije

rrif - 10.1999, str. 83

Obračun i isplata najniže plaće

rrif - 10.1999, str. 91

Sadržaj akta u prestanku radnog odnosa

rrif - 10.1999, str. 94

Virtualna realnost

rrif - 10.1999, str. 97

Obveza zapošljavanja člana uprave - hrvatska inovacija

rrif - 10.1999, str. 99

Menadžment promjena i "poduzeće koje uči"

rrif - 10.1999, str. 100

Usporedni prikaz dvostavnog knjigovodstva po Kotruljeviću i Pacioliju

rrif - 10.1999, str. 111

Novi propisi

rrif - 10.1999, str. 119

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 10.1999, str. 121

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 10.1999, str. 122

Zanimljivosti iz Europske unije

rrif - 10.1999, str. 124

Gospodarska statistika

rrif - 10.1999, str. 128

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 10.1999, str. 138

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u listopadu 1999.

rrif - 10.1999, str. 143

Pregled esko

rrif - 10.1999, str. 143

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 10.1999, str. 145

Konformni koeficijent zateznih kamata za listopad 1999.

rrif - 10.1999, str. 146

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u rujnu 1999.)

rrif - 10.1999, str. 147

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u runju 1999)

rrif - 10.1999, str. 148

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 29. VIII. 1999 do 28. IX. 1999.

rrif - 10.1999, str. 149

Komentar trgovanja na Zagrebačkoj burzi od 1. IX. do 24. IX. 1999.

rrif - 10.1999, str. 150

Objava rezultata poslovanja

rrif - 10.1999, str. 152

Contents

rrif - 10.1999, str. 157

Summaries

rrif - 10.1999, str. 158
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)