RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Godišnja financijska izvješća - obveza, svrha i vrste

rrif - 1.1999, str. 6

Pripreme za konačni obračun PDV-a i godišnji obračun posebnih poreza - trošarina

rrif - 1.1999, str. 14

Godišnji obračun amortizacije za 1998. godinu

rrif - 1.1999, str. 20

Konačni obračun naknada, članarina i doprinosa za 1998. godinu.

rrif - 1.1999, str. 37

Priznavanje i iskazivanje troškova po prirodnim vrstama

rrif - 1.1999, str. 56

priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 1998. godinu

rrif - 1.1999, str. 68

Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika

rrif - 1.1999, str. 76

Sastavljanje Računa do

rrif - 1.1999, str. 76

Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika

rrif - 1.1999, str. 99

Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 1998. godinu (Obrazac PD)

rrif - 1.1999, str. 119

Godišnje financijsko izvješćivanje za proračun i proračunske korisnike

rrif - 1.1999, str. 148

Godišnji izvještaji neprofitnih organizacija

rrif - 1.1999, str. 160

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 1.1999, str. 184

Što donose izmjene u zakonu o porezu na dodanu vrijednost

rrif - 1.1999, str. 186

Tko se prijavljuje u registar obveznika PDV-a u 1999. godini

rrif - 1.1999, str. 188

Porezne kartice i Obrazc ID-1 za 1998. treba predati u Poreznu upravu do 31.I. 1999.

rrif - 1.1999, str. 190

Primjena zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova

rrif - 1.1999, str. 195

Društva s ogranič. odgovor. obvezna su do kraja siječnja 99. pod. reg. sudu. pop. čl. i izj. o pro.

rrif - 1.1999, str. 202

Konačni obračun amortizacije za samostalne djelatnosti za 1998. godinu

rrif - 1.1999, str. 204

Usklađivanje minimalnih tehničkih uvjeta za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina na malo

rrif - 1.1999, str. 210

Pravila podrijetla proizvoda za izvoz u europsku uniju i unutar zona slobodne trgovine (II.)

rrif - 1.1999, str. 215

Svijetski tijekovi direktnih investicija sve moćniji - unatoč krizi

rrif - 1.1999, str. 222

Novi zakon o bankama

rrif - 1.1999, str. 223

Obračun poreza na plaću i autorske honorare prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak

rrif - 1.1999, str. 231

Apsurd pravilničke diktature - porez na neostvareni dobitak

rrif - 1.1999, str. 236

Uvođenje eura

rrif - 1.1999, str. 240

Početak primjene eura

rrif - 1.1999, str. 240

Početak primjene eura

rrif - 1.1999, str. 240

Novi propisi

rrif - 1.1999, str. 242

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 1.1999, str. 244

Što donose najnovije izmjene i dopune Pravilnika o posebnom porezu na alkohol

rrif - 1.1999, str. 245

Umirovljenici će moći imati obrt i d.o.o.

rrif - 1.1999, str. 246

Pregled na

rrif - 1.1999, str. 246

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 1.1999, str. 247

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u siječnju 1999.

rrif - 1.1999, str. 251

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1998.

rrif - 1.1999, str. 253

Popis područnih ureda Državnog ureda za reviziju

rrif - 1.1999, str. 253

Pregled neoporezivih svota dionica za službeno putovanje u inozestvo

rrif - 1.1999, str. 254

Ukinuta je obveza plaćanja doprinosa za skloništa

rrif - 1.1999, str. 254

Konformni koeficijent zateznih kamata za siječanj 1999.

rrif - 1.1999, str. 255

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u prosincu 1998.)

rrif - 1.1999, str. 256

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u prosincu 1998.)

rrif - 1.1999, str. 257

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 28. XI. do 29. XII. 1998.

rrif - 1.1999, str. 258

Varaždinsko tržište vrijedonosnicama d.d. (od 25. XI. do 21. XII. 1998.)

rrif - 1.1999, str. 258

Zanimljivosti iz svjeta

rrif - 1.1999, str. 260

Gospodarska kretanja krajem 1998.

rrif - 1.1999, str. 264

Pregled koeficijenata porasta cijena u 1998.

rrif - 1.1999, str. 277

Index gospodarskih kretanja Republike Hrvatske

rrif - 1.1999, str. 278

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.1999, str. 279

Contents

rrif - 1.1999, str. 289

Summaries

rrif - 1.1999, str. 290
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)