RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvoz dobara i usluga i izradba predkalkulacija (I. dio)

rrif - 8.1998, str. 1427

Interna kontrola materijalnog-financijskog poslovanja veleprodajnih skladišta

rrif - 8.1998, str. 1436

Poslovanje i računovodstvo putničkih agencija

rrif - 8.1998, str. 1448

Udruge uz određene uvjete mogu dobiti financijsku potporu iz Državnog proračuna

rrif - 8.1998, str. 1454

Novosti i međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 8.1998, str. 1455

Naplata potraživanja u Zavodu za platni promet

rrif - 8.1998, str. 1457

Pristup investicijama s pozicije korištenja povoljnih poslovnih prilika

rrif - 8.1998, str. 1464

Novi trendovi u bankarstvu (I. dio)

rrif - 8.1998, str. 1469

Novosti i međunarodnih financija i bankarstva

rrif - 8.1998, str. 1479

Oporezivanje usluga u sustavu PDV-a

rrif - 8.1998, str. 1480

Politika i cijena i profitna načela

rrif - 8.1998, str. 1488

Carinski popust pri povratu i zamjeni uvezene robe

rrif - 8.1998, str. 1493

Novosti u carinskoj tarifi

rrif - 8.1998, str. 1498

Multilaterizam i regionalizam u svjetskoj trgovini i pozicija Hrvatske

rrif - 8.1998, str. 1499

Što donosi nova Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trg. i ugo.

rrif - 8.1998, str. 1508

Isplata naknade dijela cijene potrošenog dizel goriva profesionalnim ribarima

rrif - 8.1998, str. 1511

Istupanja i isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 8.1998, str. 1513

Ogovor o franchisingu

rrif - 8.1998, str. 1519

Kontunirano smanjivanje troškova na japanski način (Kaizen Costing)

rrif - 8.1998, str. 1525

Poduzetništvo, neizvjesnost i rizik

rrif - 8.1998, str. 1532

Mali savjeti za uspješan marketing

rrif - 8.1998, str. 1540

Švedska modna kuća "H&M" osvaja Europu

rrif - 8.1998, str. 1546

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 8.1998, str. 1547

Naknade plaća za vrijeme bolovanja i porodnog dopusta zaposlenika

rrif - 8.1998, str. 1549

Vijesti iz udruge "Hrvatske računovođa"

rrif - 8.1998, str. 1561

Novi propisi

rrif - 8.1998, str. 1563

Popunavanje nekih pozicija statističkih izvještaja za I. do Vi. 1998

rrif - 8.1998, str. 1565

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih dobitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 8.1998, str. 1566

Podsjednik za zakonska plaćanja i obveze u kolovozu 1998.

rrif - 8.1998, str. 1569

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1998.

rrif - 8.1998, str. 1571

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u srpnju)

rrif - 8.1998, str. 1572

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u srpnju)

rrif - 8.1998, str. 1573

Konformni koeficijent za kolovoz

rrif - 8.1998, str. 1573

Konformni koeficijent za kolovoz

rrif - 8.1998, str. 1574

Blagdani u kolovozu

rrif - 8.1998, str. 1575

Pregled koeficijenata porasta cijena

rrif - 8.1998, str. 1575

Indeksi gospodarskih kretanja Republike Hrvatske

rrif - 8.1998, str. 1576

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. VII. do 31. VII. 1998)

rrif - 8.1998, str. 1576

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. VII. do 31. VII. 1998)

rrif - 8.1998, str. 1577

Varaždinsko tržište vrijednosnica d.d. (od 25. VI. do 25. VII. 1998.)

rrif - 8.1998, str. 1577

Gospodarska statistika

rrif - 8.1998, str. 1579

Objava rezultata poslovanja

rrif - 8.1998, str. 1584

Contents

rrif - 8.1998, str. 1589

Summaries

rrif - 8.1998, str. 1590
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)