RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Nacrt novog MRS-a o financijskim instrumentima

rrif - 7.1998, str. 1231

Financijska, porezna i statistička izvješća za međurazdoblje I. do VI. 1998.

rrif - 7.1998, str. 1236

Obračuni i knjiženja prije sastavljanja međuobračunskih izvješća za razdoblje I. do VI. 1998.

rrif - 7.1998, str. 1241

Procjenjivanje pozicija Bilance i Računa dobitka i gubitka i usporedba s proteklim razdobljem

rrif - 7.1998, str. 1252

Utvrđivanje i moguća promjena visine predujmova poreza na dobitak u 1998. godini

rrif - 7.1998, str. 1267

Polugodišnji statistički izvještaj poduzetnici podonose do kraja kolovoza

rrif - 7.1998, str. 1270

Polugodišnji financijski izvještaj obvezan je za neprofitne organizacije

rrif - 7.1998, str. 1277

Međuodnosi zadrugara i poljeprivredne zadruge u sustavu PDV-a

rrif - 7.1998, str. 1290

Računovodstvo najmova poslovnog prostora

rrif - 7.1998, str. 1294

Pristup sastavljanju financijskih izvješća za međurazdoblje I. do VI. 1998.

rrif - 7.1998, str. 1298

Financijska međuizvješća u svjetlu novog MRS-a 34

rrif - 7.1998, str. 1304

Kontrola i revizija nabavne funkcije (2)

rrif - 7.1998, str. 1306

Novosti i međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 7.1998, str. 1309

Optimaliziranje financiranja dugotrajnih ulaganja

rrif - 7.1998, str. 1312

Prijeboj (kompenzacija) kao način prestanka obveze

rrif - 7.1998, str. 1319

Služba unutrašnje kontrole banke (štedionice)

rrif - 7.1998, str. 1324

Novosti i međunarodnih financija i bankarstva

rrif - 7.1998, str. 1328

Naknadni ispravci osnovice PDV-a

rrif - 7.1998, str. 1330

Kako nabaviti poljeprivreda, šumarska i ostala dobra od građana uz gotovinsku isplatu

rrif - 7.1998, str. 1334

Ispitivanje i stavljanje pakovina u promet

rrif - 7.1998, str. 1340

Poslovanje konsignacijskih skladišta glede carinskih propisa

rrif - 7.1998, str. 1343

Troškovi i koristi proširenja EU na zemlje srednje i istočne Europe

rrif - 7.1998, str. 1347

Novosti u svezi plaćanjem gotovim novcem i vođenjem poslovnih knjiga obrtnika

rrif - 7.1998, str. 1351

Likvidacija trgovačkih društava

rrif - 7.1998, str. 1358

Ciljno određivanje troškova

rrif - 7.1998, str. 1365

Kako odabrati savršenu lokaciju

rrif - 7.1998, str. 1372

Izbor širine poslovnog programa

rrif - 7.1998, str. 1374

Što je dioničarska vrijednost

rrif - 7.1998, str. 1379

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 7.1998, str. 1381

Poticajne mjere u zapošljavanju

rrif - 7.1998, str. 1382

Što se promijenilo u obračunu plaća od 1. VII. 1998.

rrif - 7.1998, str. 1388

Novi propisi

rrif - 7.1998, str. 1393

Vijesti iz udruge "Hrvatske računovođa"

rrif - 7.1998, str. 1395

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih dobitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 7.1998, str. 1396

Podsjednik za zakonska plaćanja i obveze u srpnju 1998.

rrif - 7.1998, str. 1399

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1998.

rrif - 7.1998, str. 1401

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u lipnju)

rrif - 7.1998, str. 1402

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u lipnju)

rrif - 7.1998, str. 1403

Konformni koeficijent za srpanj

rrif - 7.1998, str. 1404

Od 9. VI. primjenjuju se nove svote blagajničkog maksimuma

rrif - 7.1998, str. 1405

Pregled koeficijenata porasta cijena

rrif - 7.1998, str. 1405

Indeksi gospodarskih kretanja Republike Hrvatske

rrif - 7.1998, str. 1406

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 26. V. do 25. VI. 1998)

rrif - 7.1998, str. 1407

Varaždinsko tržište vrijednosnica d.d. (od 26. V. do 25. VI. 1998.)

rrif - 7.1998, str. 1407

Gospodarska statistika

rrif - 7.1998, str. 1408

Contents

rrif - 7.1998, str. 1421

Summaries

rrif - 7.1998, str. 1422
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)