RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ocjena profitabilnosti kupaca

rrif - 6.1998, str. 1071

Razvrstavanje troškova s motrišta upravljanja i primjene MRS-a 2

rrif - 6.1998, str. 1076

Obračun kompenzacijskih poslova s inozemstvom

rrif - 6.1998, str. 1080

Povrat robe i zamjena dobara u jamstvenom roku

rrif - 6.1998, str. 1088

Obračun dnevnica i ostalih troškova za službeno putovanje u zemlji

rrif - 6.1998, str. 1098

Obvezatno polugodišnje financijsko izvješće proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 6.1998, str. 1106

Kontrola i revizija poslovanja nabavne funkcije

rrif - 6.1998, str. 1122

Novosti i međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 6.1998, str. 1126

Suvremeni poslovni oblici : franchising i leasing

rrif - 6.1998, str. 1127

Financiranje zaduženjem

rrif - 6.1998, str. 1129

Kako Europa riješava problem nepodmirenih obveza

rrif - 6.1998, str. 1133

Novosti i međunarodnih financija i bankarstva

rrif - 6.1998, str. 1135

Oporezivanje isporuka dobara i usluga u nizu sustava poreza na dodanu vrijednost

rrif - 6.1998, str. 1138

Utvrđivanje općinskih i gradskih poreza

rrif - 6.1998, str. 1142

Specifičnosti kod obračunavanja posebnog poreza na bezalkoholna pića

rrif - 6.1998, str. 1146

Raspored robe u prostoru prodavaonice

rrif - 6.1998, str. 1150

Devizne kapitale (privatne) transakcije

rrif - 6.1998, str. 1158

Ocjena glavnih svjetskih institucija stanja hrvatskog gospodarstva i preporuke ekonomskoj politici

rrif - 6.1998, str. 1163

Jedno tržište - jedna valuta

rrif - 6.1998, str. 1167

Pripajanje i spajanje dioničkih društava - mogući pristup promjeni strukture našek bankarskog sust.

rrif - 6.1998, str. 1170

Reinženjerstvo poslovnog procesa prodaje i objektivno modeliranje

rrif - 6.1998, str. 1173

Utvrđivanje optimalne veličine proizvedene serije kao sredstvo upravljanja troškovima

rrif - 6.1998, str. 1180

Plasman pokućstva u Njemačkoj

rrif - 6.1998, str. 1185

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 6.1998, str. 1186

Godišnji odmori

rrif - 6.1998, str. 1187

Prikaz knjige

rrif - 6.1998, str. 1194

Novi propisi

rrif - 6.1998, str. 1196

Vijesti iz udruge "Hrvatske računovođa"

rrif - 6.1998, str. 1198

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih dobitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 6.1998, str. 1202

Podsjednik za zakonska plaćanja i obveze u lipnju 1998.

rrif - 6.1998, str. 1205

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u svibnju)

rrif - 6.1998, str. 1209

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u svibnju)

rrif - 6.1998, str. 1210

Konformni koeficijent za lipanj

rrif - 6.1998, str. 1211

Pregled koeficijenata porasta cijena

rrif - 6.1998, str. 1212

Indeksi gospodarskih kretanja Republike Hrvatske

rrif - 6.1998, str. 1213

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. V. do 31. V. 1998)

rrif - 6.1998, str. 1214

Varaždinsko tržište vrijednosnica d.d. (od 25. IV. do 25. V. 1998.)

rrif - 6.1998, str. 1214

Gospodarska statistika

rrif - 6.1998, str. 1216

Contents

rrif - 6.1998, str. 1225

Summaries

rrif - 6.1998, str. 1226
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)