RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstvo stečenih vlastitih poslovnih udjela u d.o.o.

rrif - 5.1998, str. 915

Kamate u poreznom sustavu

rrif - 5.1998, str. 920

Konsolidacija povezanih trgovačkih društava

rrif - 5.1998, str. 930

Izvješćivanje o dodanoj vrijednosti

rrif - 5.1998, str. 938

Centri odgovornosti u praksi multinacionalnog poduzeća

rrif - 5.1998, str. 942

Postaju li računovođe specijalisti za podršku odlukama uprave

rrif - 5.1998, str. 951

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 5.1998, str. 955

Redovna i prisilna naplata mjenica

rrif - 5.1998, str. 958

Isplata mjenice kad glasi na stranu valutu

rrif - 5.1998, str. 969

Sprečavanje pranja novca - postupanje obveznika

rrif - 5.1998, str. 972

Advekatnost kapitala banke

rrif - 5.1998, str. 977

Novosti iz međunarodnih financija i bankarstva

rrif - 5.1998, str. 980

Porezni položaj novoizgrađenih objekata

rrif - 5.1998, str. 981

Hrvatska trgovina danas

rrif - 5.1998, str. 986

Minimalni tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine

rrif - 5.1998, str. 987

Izvozno - uvozno carinjenje bez prelaska carinske crte

rrif - 5.1998, str. 996

Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka kod likvidiranja i prodaje obrta

rrif - 5.1998, str. 999

Ponuda i prihvat ponude za sklapanje ugovora o prodaji

rrif - 5.1998, str. 1008

Temeljnje kompetencije u mrežnom poduzeću

rrif - 5.1998, str. 1013

Sajamski nastup - invensticija ili trošak

rrif - 5.1998, str. 1018

Menadžment i konkurentske prednosti u uvjetima globalne konkurencije

rrif - 5.1998, str. 1020

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 5.1998, str. 1025

Što donosi konačni prijedlog Zakona o mirovinskom osiguranju

rrif - 5.1998, str. 1028

Novi propisi

rrif - 5.1998, str. 1036

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 5.1998, str. 1038

Carinske novosti kod uvoza oplemenjene robe

rrif - 5.1998, str. 1044

Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 5.1998, str. 1045

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u svibnju 1998

rrif - 5.1998, str. 1048

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u travnju)

rrif - 5.1998, str. 1053

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana

rrif - 5.1998, str. 1054

Konformni koeficijent za svibanj

rrif - 5.1998, str. 1055

Doprinos HGK se i dalje obračunava na plaće

rrif - 5.1998, str. 1056

Pregled koeficijenata porasta cijena

rrif - 5.1998, str. 1056

Pregled koeficijenata porasta cijena

rrif - 5.1998, str. 1056

Index gospodarskih kretanja Republike Hrvatske

rrif - 5.1998, str. 1057

Pregled srednjih tečajeva nekoh valuta na tečajnici HNB od 1.IV. do 30.Iv.1998

rrif - 5.1998, str. 1058

Varaždisnko tržište vrijedonosnicama d.d. (od 26.III. do 24.IV.1998.)

rrif - 5.1998, str. 1058

Gospodarska statistika

rrif - 5.1998, str. 1060

Contents

rrif - 5.1998, str. 1065

Summaries

rrif - 5.1998, str. 1066
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)