RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Godišnji statistički izvještaji o poslavanju poduzetnika

rrif - 4.1998, str. 707

Popusti u sustavu PDV-a pri nabavi i prodaji robe

rrif - 4.1998, str. 716

Komisioni izvoz u sustavu poreza na dodanu vrijednost

rrif - 4.1998, str. 727

Oporezivanje valstite potrošnje PDV-om kod obveznika poreza na dobitak

rrif - 4.1998, str. 736

Prodaja robe iz konsignacijskog skaladišta

rrif - 4.1998, str. 744

Oporezivanje rabljenih osobnih automobila pri zamjeni "staro za novo"

rrif - 4.1998, str. 752

Ekonomsko-financijska analiza poslovanja poduzeća

rrif - 4.1998, str. 756

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 4.1998, str. 766

Redosljed plaćanja s računa u ZAP-u

rrif - 4.1998, str. 772

Uvjeti kreditiranja investicijskih dobara

rrif - 4.1998, str. 776

Upravljanje novčanim tijekom kao sredstvo povećanja dobitka

rrif - 4.1998, str. 783

Upravljanje novčanim tijekom kao sredstvo povećanja dobitka

rrif - 4.1998, str. 783

Novosti iz međunarodnih financija i bankarstva

rrif - 4.1998, str. 790

Državni proračun i lokalne financije

rrif - 4.1998, str. 794

Uputa za obračun poreza na dobitak

rrif - 4.1998, str. 796

Napomene u svezi s prvom poreznom prijavom PDV-a tromesječnih obveznika PDV-a

rrif - 4.1998, str. 808

Utvrđivanje i izmjena predujmova poreza na dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti

rrif - 4.1998, str. 812

RRiF u nastojanjima za autentičnim tumačenjem PDV-a

rrif - 4.1998, str. 817

Izmjene i dopune deviznog zakona

rrif - 4.1998, str. 822

Carinske i porezne povlastice useljenika i povratnika glede uvoza predmeta kućanstava i osobnih stv.

rrif - 4.1998, str. 823

Ekonomska znanost pred sudom javnosti

rrif - 4.1998, str. 828

Globalizavija u praksi - primjer njemačke kemijske industrije

rrif - 4.1998, str. 832

Obvezna mjesečna davanja obrtnika u 1998. godini

rrif - 4.1998, str. 834

Evidentiranje poslovnih promjena u kjigama fizičkih osoba - stomatologa

rrif - 4.1998, str. 840

Skupština društva s ograničenom odgovornošću (II. dio)

rrif - 4.1998, str. 847

Temelji upravljanja zgradama u Austriji

rrif - 4.1998, str. 855

Horizontalna ili okomita organizacija tvrtke

rrif - 4.1998, str. 860

Internet kao marketinški komunikacijski prostor

rrif - 4.1998, str. 862

Uspješan nastup na sajmu

rrif - 4.1998, str. 867

Hrana budućnosti

rrif - 4.1998, str. 868

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 4.1998, str. 870

Prijava podataka o stažu osiguranja i plaći na tiskanici M-4 Klp

rrif - 4.1998, str. 871

Prolegomena povjesti hrvatske ekonomske misli

rrif - 4.1998, str. 882

Novi propisi

rrif - 4.1998, str. 887

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 4.1998, str. 890

Novi Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije

rrif - 4.1998, str. 896

Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 4.1998, str. 896

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u travnju 1998

rrif - 4.1998, str. 896

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u ožujku)

rrif - 4.1998, str. 897

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana

rrif - 4.1998, str. 898

Konformni koeficijent za travanj

rrif - 4.1998, str. 899

Pregled koeficijenata porasta cijena

rrif - 4.1998, str. 900

Index gospodarskih kretanja Republike Hrvatske

rrif - 4.1998, str. 901

Pregled srednjih tečajeva nekoh valuta na tečajnici HNB od 1.III. do 31.III.1998.

rrif - 4.1998, str. 902

Varaždisnko tržište vrijedonosnicama d.d. (od 26.II. do 25.III.1998.)

rrif - 4.1998, str. 902

Gospodarska statistika

rrif - 4.1998, str. 904

Objava rezultata poslovanja

rrif - 4.1998, str. 906

Contents

rrif - 4.1998, str. 909

Summaries

rrif - 4.1998, str. 910
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)