RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sastavljanje temeljnih financijskih i drugih izvješća za 1997

rrif - 2.1998, str. 207

Pristup problematici sastavljanja temeljnih financijskih izvješća poduzetnika

rrif - 2.1998, str. 209

Konačni obračun poreza na promet proizvoda i usluga za 1997.godinu

rrif - 2.1998, str. 218

Naknade,članarine i doprinosi koje treba obračunati prije utvrđivanja poslovnog rezultata za 1997.

rrif - 2.1998, str. 236

Godišnji obračun amortizacije za 1997. godinu

rrif - 2.1998, str. 256

Iskazivanje troškova po prirodnim vrstama u godišnjem obračunu

rrif - 2.1998, str. 278

Iskazivanje troškova po prirodnim vrstama u godišnjem obračunu

rrif - 2.1998, str. 278

Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 1997. godinu

rrif - 2.1998, str. 292

Sastavljanje Računa dobitaka i gubitaka te Bilance za srednje velika i velika trgovačka društva

rrif - 2.1998, str. 330

Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 1997. godinu (Obrazac PD)

rrif - 2.1998, str. 350

Godišnji obračun proizvedene djelatnosti

rrif - 2.1998, str. 380

Specifičnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj dijelatnosti

rrif - 2.1998, str. 388

Godišnji obračun u građevinarstvu

rrif - 2.1998, str. 397

Promjena računovodstvene procjene vijeka trajanja dugotrajne imovine

rrif - 2.1998, str. 404

Informacija za proračune i proračunske korisnike

rrif - 2.1998, str. 406

Revizija izvješća mora nestati - jedno mišljenje

rrif - 2.1998, str. 407

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 2.1998, str. 409

Plaćanje gotovim novcem i blagajnički maksimum

rrif - 2.1998, str. 412

Oporezivanje motornih vozila porezom na dodanu vrijednost i posebnim porezima u 1998.godini

rrif - 2.1998, str. 416

Turističke usluge u sustavu PDV-a

rrif - 2.1998, str. 420

Prijava poreza na dohodak za 1997.

rrif - 2.1998, str. 425

Carinsko benificiranje uvoza u 1998.

rrif - 2.1998, str. 442

Carinski tretman provoza robe

rrif - 2.1998, str. 450

Sadržaj nekih pozicija u Računu dobitka i gubitka banaka

rrif - 2.1998, str. 454

Brodogradnja Europske unije

rrif - 2.1998, str. 458

Godišnje utvrđivanje dohotka obrtnika, slobodnih zanimanja i drugih samostalnih djelatnosti za 1997.

rrif - 2.1998, str. 465

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

rrif - 2.1998, str. 476

Međuvlasnički ugovori suvlasnika stambenih zgrada

rrif - 2.1998, str. 481

Značenje cijena u međunarodnom merkentingu

rrif - 2.1998, str. 484

Obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika i obrtnika u 1998.g

rrif - 2.1998, str. 486

Kako će se obračunati plaće u 1998.

rrif - 2.1998, str. 489

Kako će se obračunati plaće u 1998.

rrif - 2.1998, str. 489

Novi propisi

rrif - 2.1998, str. 490

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 2.1998, str. 490

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 2.1998, str. 493

Gdje se mogu prodavati proizvodi na koje se plaća posebni porez - trošarina

rrif - 2.1998, str. 495

Zatezne kamate po izravnom postupku

rrif - 2.1998, str. 496

Konformni koeficijenti za izračunavanje zateznih kamata po izravnom postupku za 1997. godinu

rrif - 2.1998, str. 498

Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 2.1998, str. 499

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u veljači 1998

rrif - 2.1998, str. 499

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u veljači 1998

rrif - 2.1998, str. 502

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1998

rrif - 2.1998, str. 505

Uplaćivanje zakonskih obveza i javnih prihoda os strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu d

rrif - 2.1998, str. 505

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u siječnju)

rrif - 2.1998, str. 506

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana

rrif - 2.1998, str. 507

Konformni koeficijent za veljaču

rrif - 2.1998, str. 508

Pregled koeficijenata porasta cijena

rrif - 2.1998, str. 509

Index gospodarskih kretanja Republike Hrvatske

rrif - 2.1998, str. 510

Pregled srednjih tečajeva nekoh valuta na tečajnici HNB od 1.I. do 31.I.1998

rrif - 2.1998, str. 511

Varaždisnko tržište vrijedonosnicama d.d. (od 26.XII.1997. do 23.I.1998.)

rrif - 2.1998, str. 511

Gospodarska statistika

rrif - 2.1998, str. 513

Objava rezultata poslovanja

rrif - 2.1998, str. 517

Contents

rrif - 2.1998, str. 521

Summaries

rrif - 2.1998, str. 522

Godišnji obračun proizvedene djelatnosti

rrif - 2.1998, str. 980
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)